Children’s maintenance fund in Lithuania : legal and sociological aspects of its activities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Children’s maintenance fund in Lithuania: legal and sociological aspects of its activities
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVaikų išlaikymas įpareigojamas daugumoje ES šalių, neatsižvelgiant į šeimos modelį. Kai Lietuvoje nevykdomos tėvų pareigos, valstybė įsikiša ir panaudoja specialų fondą, kuris įpareigojimą pasirūpinti vaikų išlaikymu. Šiame darbe nagrinėjamas Lietuvos valstybės vaidmuo, užtikrinant vaiko teisę gauti reikalingus išteklius. Analizuojami teisės aktai ir pateikiami sociologinio tyrimo apie pavienius asmenis rezultatai. Analizė rodo, kad Vaikų išlaikymo fondas tik iš dalies patenkina valstybės globojamų vaikų poreikius, kai tėvai nesugeba įvykdyti prievolių. Nuobaudos, susijusios su tėvų atsakomybe už jų prievolių nevykdymą, nėra veiksmingos, jos palieka galimybę pažeisti vaiko teises. Darbą sudaro trys dalys: pirmojoje dalyje aptariamos bendrosios teisinės nuostatos, reglamentuojančios vaiko išlaikymo prievoles; antroje dalyje teisinės analizės būdu aptariamas Vaikų išlaikymo fondo teisinis mechanizmas; trečioje dalyje apibendrinami sociologinės apklausos duomenys ir pateikiamos išvados. Vaikų išlaikymo mechanizmų tobulinimas reikalauja ieškoti tinkamų modelių ir veiksmingai įgyvendinti teisės priemones. Pagal Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją valstybė privalo užtikrinti vaiko teises į išlaikymą. Vis dėlto valstybė negali būti laikoma skolininke vaiko išlaikymo prievolių srityje, todėl skolos išieškojimo mechanizmai ir skolininko atsakomybės teisinis reguliavimas reikalauja persvarstymo ir tobulinimo.

ISBN:
9781784732172
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72883
Updated:
2022-01-12 17:11:54
Metrics:
Views: 15
Export: