Medžiagų mechanikos mokymo proceso optimizavimas taikant informacines technologijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medžiagų mechanikos mokymo proceso optimizavimas taikant informacines technologijas
Alternative Title:
Optimization of materials mechanic‘s study process using information technologies
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aktyvūs studijų metodai; Mechanika; Medžiagų; Medžiagų mechanika; Mokomoji kompiuterinė programa SATY; Studijų metodai; Tempimas-gniuždymas; Educational software SATY; Mechanics of Materials; Mechanics of Materials, Stretch-Compression; StretchCompression; Study organization methods.
Keywords:
LT
Aktyvūs studijų metodai; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mechanika; Medžiagų; Medžiagų mechanika; Mokomoji kompiuterinė programa SATY; Tempimas-gniuždymas.
EN
Mechanics of Materials; Mechanics of Materials, Stretch-Compression; StretchCompression.
Summary / Abstract:

LTKolegijos, rengiančios inžinerijos specialistus pramonei, nenorėdamos atsilikti nuo vis greitėjančio technologinio tempo, privalo diegti interaktyvias, patirtines edukacines sistemas ir technologijas. Šiame straipsnyje identifikuojamos Europos aukštojo mokslo modernizavimo strateginės nuostatos, skirtos aukštųjų mokyklų infrastruktūros, mokymosi ir ugdymo aplinkų modernizavimui, pažangių (IT ir kitų) technologijų diegimui, analizuojamos modernios ugdymo(si) technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos, inovatyvios ir produktyvios asmenybės raidą, pristatoma autorių sukurta mokomoji kompiuterinė programa SATY, skirta Medžiagų mechanikos dalyko temos Tempimas- gniuždymas tipinių uždavinių sprendimui, leidžianti laisvai keisti sprendžiamų uždavinių pradinius duomenis, suteikianti galimybę studentams savarankiškai tobulinti uždavinių sprendimo įgūdžius arba pasitikrinti sprendimo rezultatus bei palengvinanti dėstytojams dėstymo procesą. [Iš leidinio]

ENColleges that prepare students for engineering technician occupations in industry must implement interactive, experiential educational systems and technologies to keep up with the constanty accelerating pace of technology. This article identifies strategic approach of modernisation of higher education in Europe focused on modernization of infrastructure, training and environment of higher educational institutions as well as implementation of state of the art IT and other technologies. The article analyzes modern teaching technologies and processes that promote creative, innovative and productive personality development and presents the educational software SATY, created by the authors, for solving typical problems of Stretch-Compression topic in the Mechanics of Material. The presented software permits flexible configuration of input parameters and allows students to individually improve the problem solving skills or to check the obtained results with the help of the software as well as facilitate the teaching/learning process. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72772
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: