Civic education on stage : civic values and virtues in the Jesuit schools of the Polish–Lithuanian Commonwealth

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Civic education on stage: civic values and virtues in the Jesuit schools of the Polish–Lithuanian Commonwealth
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Drama; Jezuitų kolegija Vilniuje; Jezuitų mokyklos; Jezuitų teatras; Jėzaus Draugija; Jėzuitų Ordinas; Jėzuitų edukacija; Jėzuitų mokyklos; Kolegija; Lenkijos jezuitai; Mokslo metai; Mokyklinis teatras; Mokyklinė lotyniškoji drama; Pilietinis ugdymas; Spektaklio programa; Teatras; Civic education; College; Drama; Jesuit education; Jesuit theater; Playbill; School theatre; School year; Society of Jesus; The Jesuit college in Vilnius; The Jesuit order; The Jesuit schools; The Latin school drama; The Polish Jesuits; Theatre.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Dramaturgija / Dramaturgy; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Jėzuitai / Jesuits; Kolegijos / Colleges; Lenkijos jezuitai; Mokykla / School; Mokslo metai; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Lenkijos ir Lietuvos valstybės jėzuitų mokyklinio teatro pilietinio ir dorybinio ugdymo turinys. Jėzuitų kolegijos siūlė aukštos kokybės ugdymą, paremtą klasikinėmis studijomis, kritinį mąstymą skatinančiu naujo tipo mokymu ir pamaldumo, iškalbos, retorikos bei dramos įgūdžiais. Jėzuitų statytuose spektakliuose buvo gausu istorinio ir politinio atspalvio temų. Už spektaklių ir dialogų kūrimą buvo atsakingi retorikos profesoriai. Išlikusios pjesių programos ir afišos suteikia žinių apie spektaklių kontekstą, mecenatus ir pačius aktorius. Pjesių analizė liudija, kad Lenkijos ir Lietuvos valstybės jėzuitų mokyklinis teatras vaidino išskirtinį vaidmenį, formuojant dorybingo pilietiškumo modelį XVII–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikoje. Pilietiniu kontekstu ypač persmelkta buvo 1723 m. Liubline pastatyta pjesė „Grandia monumenta“. Spektakliuose išmoktos ir įsisavintos pagrindinės dorybės – išmintis, drąsa, teisingumas ir santūrumas – saugojo dievišką bajorijos laisvės dovaną. Dramos praktika jėzuitų kolegijose prisitaikė prie Lenkijos ir Lietuvos bajorų disputų mados ir suteikė kūrybišką impulsą iškalbos ir dorybės žengimui į viešą erdvę.

DOI:
10.11G3/9789004313354_005
ISBN:
9789004313354
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72578
Updated:
2023-08-09 09:46:32
Metrics:
Views: 2
Export: