Post-socialist welfare state and gender : a comparative study in the Baltic states

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Post-socialist welfare state and gender: a comparative study in the Baltic states
In the Book:
Streaming towards social stability / eds. Meilute Taljunaite, Raimo Blom, Harri Melin. Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, 2000. P. 95-108. (Social studies ; 4)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; Baltijos šalys (Baltic states); Gerovės valstybė; Lytis; Lyčių politika; Pereinamasis laikotarpis; Post-socialistinė gerovės valstybė; Post-socializmas; Postsocialistinė valstybė; Baltic states; Gender; Gender policy; Post-socialism; Post-socialist state; Post-socialist welfare state; Transitional period; Welfare state.
Keywords:
LT
Lytis; Pereinamasis laikotarpis; Politinė ideologija / Political ideology; Socialinės teisės / Social rights; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTTrys Baltijos šalys (Lietuva, Latvija ir Estija) pateikia įdomius socialinės paramos ir užimtumo problemų atvejus. Tyrimo, kuris apima 1990–1996 m., tikslas – ištirti posocialistinės valstybės socialinės paramos modelio sąveiką su lyčių politika Baltijos šalyse. Siekiama išanalizuoti ekonomines ir politines sąlygas, kurios turėjo įtakos socialinės paramos sistemai ir darė įtaką moterų įsitraukimui į darbo rinką. Baltijos šalys yra panašios istorinių aplinkybių, ekonominių ir politinių ypatumų atžvilgiu. Visose trijose šalyse galima pastebėti panašias socialines tendencijas ir makroekonomikos rodiklius. Socialinių, ekonominių ir politinių sąlygų kaita skatino peržiūrėti socialinę politiką. Atgavus nepriklausomybę, senoji socialinės apsaugos sistema buvo sugriauta ir sukurta nauja socialinė politika, kuri panaši į vyraujančią išsivysčiusiose Vakarų Europos šalyse. Tačiau vykdant socialinės politikos reformą atsirado būtinybė mažinti išlaidas. Straipsnyje parodoma, kad žemas moterų politinės mobilizacijos lygis sutampa su pokyčiais Baltijos šalių socialinės valstybės politikoje, ypač vaiko išmokų ir priežiūros sistemoje. Aktualiausia šių dienų problema yra finansinių išteklių trūkumas. Vyriausybės priverstos vykdyti politiką, kuria mažinamos išlaidos socialinei paramai. Tai lemia tam tikrų socialinių grupių pažeidžiamumą, ypač moterų, pensininkų ir neįgaliųjų. Socialinės politikos reforma turėjo įtakos moterų užimtumui, įsitraukimui į darbo rinką ir socialinį gyvenimą.

ISBN:
9986523788
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72545
Updated:
2020-05-25 15:34:39
Metrics:
Views: 4
Export: