Possibilities of strengthening of carriage services competitive abilities entering Lithuania to EU

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Possibilities of strengthening of carriage services competitive abilities entering Lithuania to EU
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Integracija / Integration; Kokybė / Quality; Konkurencija / Competition; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTPervežimo paslaugų tarptautiniais keliais tema tapo labai aktuali nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos narystė ES suteikė ne tik daug privalumų vystant santykius su Europos vartotojais, bet ir sukėlė tam tikrų problemų. Konkurencija tarp pervežimo paslaugas teikiančių įmonių atsivėrus sienoms tapo labai didelė. Belgijos, Prancūzijos ir kitų šalių vairuotojams daugiau nebėra jokių apribojimų kirsti Lietuvos, Latvijos ar Estijos sienas. Tokia padėtis verčia projektuoti pervežimo paslaugas teikiančių Lietuvos įmonių pajėgumus konkuruoti su Vakarų Europos transporto firmomis. Šio straipsnio mokslinė problema – nėra universalaus metodo, kaip įvertinti ir įgyti galimybę išmatuoti pervežimo paslaugas teikiančių įmonių konkurencinius gebėjimus paslaugų rinkoje. Straipsnio tikslas – išanalizuoti teorinius pervežimo paslaugų aspektus, kad būtų galima apibūdinti šių paslaugų konkurencinių gebėjimų vertinimo kriterijų ir numatyti konkurencinius pajėgumus Lietuvos transporto firmoms, kurios teikia pervežimo paslaugas.Reikšminiai žodžiai: Transportas; Paslaugos; Tarptautinis transportas; Kokybė; Konkurencija; Integracija; ; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe issue of transportation services by road has been very relevant ever since Lithuania joined the EU. Membership of the EU opened up new opportunities for fostering relationship with European consumers, but it also caused certain problems. With no borders, competition between transportation companies has become more severe. No more obstacles remain preventing drivers of Belgian, French or other nationality from crossing the Lithuanian, Latvian or Estonian borders. Such a situation forces Lithuanian carriers to model their transportation capacities in a way to be competitive with transportation companies of Western Europe. The scholarly issue of this article is the absence of a universal method for evaluating the competitive edge of carriers. The aim of the article is to analyse theoretical aspects of transportation services in order to define the criterion for measuring competitiveness as well as forecast competitive capacities of Lithuanian carriers.

Related Publications:
Konkurencingo tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų paketo formavimo politika Lietuvoje / Vytautas Petras Vengrauskas, Neringa Langvinienė. Ekonomika. 2003, t. 63, p. 144-161.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/725
Updated:
2013-04-28 15:21:05
Metrics:
Views: 18
Export: