The Musical futurology of Vladas Jakubėnas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Musical futurology of Vladas Jakubėnas
Alternative Title:
Vlado Jakubėno muzikos futurologija
Keywords:
LT
Biržai; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTVladas Jakubėnas (1904, Biržai -1976, Chicaga, USA) laikytinas produktyviausiu lietuvių muzikos kritiku. Jo vertinimų metodas gali būti sietinas su Naujosios kritikos vartotomis priemonėmis, tai – reiškinio sandaros analizės ir poveikio prognozės junginys. Apie muzikos ateitį kalbama platesne prasme: nuo europinės muzikos krypčių tolesnių kelių įsivaizdavimo iki taisytinų kasdienio muzikinio gyvenimo dalykų. Muzikos estetinę ateitį Jakubėnas brėžė tik gyvendamas Lietuvoje. Be jo, kai kuriuos šios temos aspektus aptarinėjo Juozas Žilevičius, Vytautas Bacevičius, Kazimieras Viktoras Banaitis. Jakubėnas yra parašęs keletą netradicinio žanro straipsnių – čia, matyt, galėtumėm kalbėti apie politinę muzikologiją. Autoritarinių valstybių (Sovietų Rusijos ir nacių Vokietijos) meno savumus Jakubėnas grindė jų politiniu režimu. Jo straipsniuose, primenančiuose smulkias ataskaitas apie ISCM festivalius, randame pastabų apie naujausias muzikos kryptis (neoklasicizmą ir kt.). Suformuluotos optimaliai, tos pastabos neretai primena apibrėžimus. Jakubėno straipsnių temos, nukreiptos puoselėti Lietuvos muziką, yra kelių lygmenų. Estetinės įžvalgos kalba apie lietuvių muzikos vietą Europos kontekste: neturim būti per daug egzotiški, kad liktume suprantami, – viena pagrindinių kritiko minčių. Straipsniai apie muzikinio gyvenimo tvarkymą pagrįsti praktiškomis idėjomis. Jo mintis galima suskirstyti į du blokus politologijos principu: apie Lietuvos muzikinio gyvenimo užsienio ir vidaus politiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikos kritika ir publicistika; Muzikos futurologija; Vladas Jakubėnas; Musical criticism and periodicals; Musical futurology.

ENVladas Jakubėnas (1904, Biržai, Lithuania -1976, Chicago, USA) was probably the most productive Lithuanian music critic. His critical method combined the analysis of the composition of a phenomenon and the assessment of its impact, and may be related to the New Criticism. Jakubėnas discussed the future of music in the larger sense: from suggesting the possible future directions in European music to things in the everyday life of music that could be improved. Jakubėnas was concerned with outlining the aesthetic future of music only when living in Lithuania. Besides him, some aspects of this topic were discussed by Juozas Žilevičius, Vytautas Bacevičius, and Kazimieras Viktoras Banaitis. Jakubėnas has written some article of an uncongenial genre, which may be referred to as political musicology. Jakubėnas argued that the distinctiveness of the art of authoritarian states (the Soviet Russia and the Nazi Germany) was grounded in their political regimes. His articles, which remind of small reports on ISCM festivals, contain remarks on the newest directions in music (neoclassicism etc.). These remarks are well-formulated and often look like definitions. Jakubėnas’ aesthetic insights concerned the role of the Lithuanian music in the European context and one of the central ideas of the critic was that we must not be too exotic to be understood. The articles on the organisation of musical life were based on practical ideas. Thus, his thoughts may be grouped into two blocks: the foreign and domestic policies of the Lithuanian musical life.

ISBN:
9986906954
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7246
Updated:
2013-04-28 16:34:31
Metrics:
Views: 19
Export: