(Ne)kasdieniški liudijimai apie bendraamžius ir save

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
(Ne)kasdieniški liudijimai apie bendraamžius ir save
Alternative Title:
(Non)quotidian testimonies about contemporaries and ourselves
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2018, t. 69, p. 117-127
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Zinaida Nagytė-Katiliškienė; Marius Katiliškis; JAV lietuviai; Emigrantai (Diaspora); Sakytinė istorija; Zinaida Nagytė-Katiliškienė; Marius Katiliškis; Lithuanians in America; Diaspora; Oral history.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuviai / Lithuanians; Sakytinė istorija; Zinaida Nagytė-Katiliškienė.
EN
Lithuanians in America; Oral history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma mažai kam žinoma Maros ir Kazio Almenų sakytinės istorijos medžiaga „Maros ir Kazio Almenų surinkti pokalbiai, 1965–1977“, saugoma Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje (JAV). 1965 m. birželio 14 ir liepos 23 d. Kazio Almeno pakalbinti sutuoktiniai Zinaida Nagytė-Katiliškienė (Liūnė Sutema) ir Marius Katiliškis dalijosi mintimis apie 1961 metais žuvusį Antaną Škėmą, 1964 metais žuvusį Algimantą Mackų ir tais pačiais metais netikėtai mirusį Julių Kaupą. Visi trys buvo Katiliškių pažįstami, o Mackus ir Kaupas – geri jų bičiuliai. Pokalbiuose gausu kasdieniškų ir nekasdieniškų detalių iš lietuvių rašytojų gyvenimo Vokietijoje ir Amerikoje. Ilgėliau sustojama prie Škėmos – ne tik jo kūrybos, bet ir asmenybės, iš kitų rašytojų ypač išsiskyrusios savo laikysena. Kalbėdami apie Škėmos kūrinius, Katiliškiai įvardija ir savo estetinius principus literatūroje. Užrašyti pokalbiai leidžia pažvelgti į Katiliškius ne tik kaip į kūrėjus, bet ir kaip į sutuoktinius, pajusti jų santykių dinamiką, pagarbą bei požiūrį į vienas kito kūrybą. [Iš leidinio]

ENThe article presents an oral history project “Conversations Gathered by Mara and Kazys Almenas, 1965–1977”. The little-known material is housed at the Lithuanian Research and Studies Center in Chicago, USA. On June 14 and July 23, 1965, Kazys Almenas interviewed the spouses Zinaida Nagytė-Katiliškienė (pen-name Liūnė Sutema) and Marius Katiliškis, both known as the Katiliškiai. In the interview, the two prominent Lithuanian émigré writers reminiscence about their contemporaries Antanas Škėma (1910–1961), Algimantas Mackus (1932–1964), and Julius Kaupas (1920–1964). All three were writers too and good acquaintances of the Katiliškiai, and in the cases of Mackus and Kaupas, very close friends. The conversations point to many interesting quotidian and non-quotidian details about the life of Lithuanian writers in Germany after WWII and later in the U.S. Antanas Škėma, his personality and works, receive special attention. By talking about their fellow writers, Zinaida Nagytė-Katiliškienė and Marius Katiliškis also reveal their own aesthetic creative principles. The two interviews present them not only as writers but also as a married couple with its specific dynamics and respect for each other and each other’s works. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8769.69.6
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72447
Updated:
2018-12-17 14:19:12
Metrics:
Views: 15    Downloads: 10
Export: