Kammermusik von Vladas Jakubėnas. Schöpferische Anregungen und Realien

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Kammermusik von Vladas Jakubėnas. Schöpferische Anregungen und Realien
Alternative Title:
Vlado Jakubėno kamerinė muzika. Kūrybinės paskatos ir realijos
Keywords:
LT
Modernizmas / Modernism; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje nagrinėjama V. Jakubėno kamerinė muzika – stilius, muzikos kalba, kūrybos tendencijos. Be to, pristatoma kamerinės muzikos situacija Tarpukario Lietuvoje. Ilgą laiką klausytojų tokia muzika nedomino, trūko profesionalių instrumentalistų, o kompozitoriais kamerinius opusus kūrė daugiausia studijų metais. Todėl ir V. Jakubėno kamerinė muzika nėra gausi, tačiau puikiai reprezentuoja kompozitoriaus kūrybos evoliuciją. „Du vaizdeliai“ op.2 atspindi studijų Rygos konservatorijos metais išaugusį susidomėjimą impresionizmu. Modernistiniu mąstymu pasižymi Berlyno konservatorijoje sukurti „Preliudija ir triguba fuga“ styginių orkestrui bei Styginių kvartetas op.4. Po studijų, Lietuvoje sukurti kūriniai vėl paženklinti impresionizmo ir neoklasicizmo stilistikos (2 rapsodijos fortepijonui). O vienintelėje emigracijoje sukurtoje instrumentinėje kompozicijoje - „Intermezzo rustico“ styginių orkestrui – išryškėja polinkis grįžti prie lietuviškos muzikos intonacijų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kamerinė muzika; Ryga; Berlynas; Impresionistinė; Neoklasikinė stilistika; Modernizmas; Lietuviška tematika ir intonacijos; V. Jakubėnas; Chamber music; Riga; Berlin; Impressionistic; Neoclassical stylistics; Modernism; Lithuanian thematic and intonation.

ENThe publication examines chamber music of V. Jakubėnas: its style, music language, trends in his creative career. Besides, the author presents the overview of chamber music situation in interwar Lithuania. For a long time, listeners were not interested in this type of music, country lacked professional instrumental performers, while composers by and large created chamber pieces during study years. For this reason, V. Jakubėnas’ chamber music is limited in its scope, but perfectly represents evolution of the composer’s creative career. “Two images” (Du vaizdeliai) op.2 reflects interest in impressionism that grew during study years in the Riga Conservatory. “Prelude and triple fuga” for a string orchestra and String quarter op.4, created at the Berlin Conservatory, exhibit Modernistic thinking. Musical pieces created after the studies in Lithuania, again, are marked by impressionist and neo-classical styles (2 rhapsodies for a grand piano). The only instrumental composition – “Intermezzo rustic” – created in emigration for a string quartet demonstrates an inclination to return to intonations of Lithuanian music.

ISBN:
9986906954
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7244
Updated:
2013-04-28 16:34:29
Metrics:
Views: 9
Export: