Latviešu augu nosaukumi "Lietuviešu botānikas vārdnīcā"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Latviešu augu nosaukumi "Lietuviešu botānikas vārdnīcā"
Alternative Title:
  • Latvių augalų vardai "Lietuviškame botanikos žodyne"
  • Latvian names of plants in "Lietuviškas botanikos žodynas" ("Lithuanian dictionary of plants")
In the Journal:
Linguistica Lettica. 2004, 13, p. 129-139
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Botanikos terminai; Jurgis Pabrėža; Latviški augalų pavadinimai; Latvių kalba; Lietuviški augalų pavadinimai; Sisteminiai sąrašai; Skoliniai; Baltic languages; Borrowings; Botanical terms; Jurgis Pabrėža; Latvian language; Latvian names of plants; Lithuanian names of plants; Systematic lists.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latviški augalų pavadinimai; Latvių kalba / Latvian language; Sisteminiai sąrašai; Skoliniai / Loan words; Terminija / Terminology.
EN
Borrowings; Botanical terms; Latvian language; Systematic lists.
Summary / Abstract:

LTLatvių kalbos terminai pateko į pačius pirmuosius lietuviškus terminų žodynus, kuriuos XIX a. pradžioje rengė kunigas vienuolis J. A. Pabrėža (1771-1849). Tai buvo sistematiniai augalų vardai. Ta sena tradicija buvo pratęsta 1938 m. Kaune išleistame "Lietuviškame botanikos žodyne" (598 + XL), kurį rengė Botanikos žodyno komisija, vadovaujama prof. L. Vailionio (1886-1939),o redagavo botanikas J. Dagys (1906-1993). Straipsnyje apžvelgiama "Lietuviško botanikos žodyno" sandara, aptariama pagrindinės lotyniškai lietuviškos dalies straipsnių duomenų tvarka (lotyniškas augalo vardas, jo kilmės ar prasmės paaiškinimas, lotyniškas šeimos vardas, mokslinis lietuviškas vardas, jo sinonimai, kaimynų kalbų - vokiečių, rusų, lenkų ir latvių - atitikmenys, augamoji vieta, taikymas, žydėjimo ir pribrendimo laikas), minimi latviškų augalų pavadinimų šaltiniai. Atskirai pagvildenti bendri lietuvių ir latvių kalbų augalų vardai. Jų skiriamos trys grupės - 1) senieji bendri abiejų kalbų žodžiai, 2) bendri skoliniai ir 3) reikšmės bendrybės. Per prabėgusius 60 su viršum metų šiek tiek pakito ir augalų sistematika, ir patys abiejų kalbų augalų vardai. Tačiau naujuose augalų aprašuose ir sąvaduose latviški augalų vardai nebepateikiami, nors baltų šalių mokslininkų bendravimui tai būtų labai naudinga. [Iš leidinio]

ENLatvian terms were included in the very first dictionaries of Lithuanian terms which were compiled by a priest and monk Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849). They contained systematic lists of names of plants. This old tradition was carried on in "Lietuviškas botanikos žodynas" ("The Lithuanian Dictionary of Botany") (598 + XL), published in Kaunas in 1938. It was compiled by the Commission of the Dictionary of Botany led by prof. L. Vailionis (1886-1939) and edited by the botanist J. Dagys (1906-1993). This paper gives an overview of the structure of this dictionary, discusses the order of the data in the main Latin-Lithuanian part of the dictionary (Latin name of the plant, its origin or explanation of its meaning, Latin name of the family, scientific Lithuanian name and its synonyms, equivalents in neighbouring languages - German, Russian, Polish and Latvian, habitat, usage, time of blossoming and seed forming). Sources of Latvian names are mentioned. Some common Lithuanian and Latvian names of plants are discussed separately. There are three groups of those names separated: 1) old common words in both languages, 2) common borrowings and 3) words with common meaning. During the past 60 years the taxonomy of plants and names of plants in both languages has changed. In new descriptions and codes/collections of plants Latvian names are not given, though it would be useful for the communication of scientists from both countries. [From the publication]

ISSN:
1407-1932
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72268
Updated:
2021-02-02 19:03:29
Metrics:
Views: 9
Export: