Печатные труды Георга Эльгера в библиотеке Академии наук Литвы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Печатные труды Георга Эльгера в библиотеке Академии наук Литвы
Alternative Title:
Published Works of Georg Elgers in the Lithuanian Academy of Sciences Library
Keywords:
LT
17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Jėzuitai / Jesuits; Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje kalbama apie latvių raštijos kūrėjo, pamokslininko, jėzuito Georgo Elgerio (Georg Elgers; apie 1586–1672) parašytų ir XVII a. išspausdintų knygų palikimą, saugomą Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Svarstoma Elgerio gimimo data, kuri istoriografijos šaltiniuose įvairuoja. Straipsnio tikslas – apžvelgti visus bibliotekoje išlikusius Elgerio publikuotų darbų egzempliorius, aptariant juose išlikusius knygų ženklus, nurodant fizinę leidinių būklę. Lietuvos MA bibliotekos Lituanikos fonde saugomi beveik visi Elgerio veikalai, išleisti Vilniaus jėzuitų spaustuvėje paskutiniaisiais jo gyvenimo metais ar po jo mirties. Kalbama apie Elgerio parengtus evangelijos, katekizmo, giesmyno, lenkų–lotynų–latvių žodyno leidimus. Svarstoma, kokią vietą Elgerio kūryba užima Latvijos raštijos istoriografijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Knygos; Raštija; Bibliotekos; Lituanika.

ENThis article discusses the fate of the works written by the creator of the Latvian writing system, priest, and Jesuit Georg Elgers (1586?-1672) and published in the 17th century, which are kept in the Rare Book Department in the Lithuanian Academy of Sciences Library. Elgers’ date of birth, of which variates in historiographical sources, is discussed. The aim of this article is to give an overview of all the remaining copies of Elgers’ published work in the library, discussing the remaining bookplates, and indicating the physical state of the publications. Almost all of Elgers’ works published in the Vilnius Jesuit printing house during the last years of his life or after his death are kept in the Lituanistika Fund of the Lithuanian Academy of Sciences Library. Also discussed are the gospels, catechism, hymn book, and Polish-Latin-Latvian dictionary compiled by Elgers, and the place Elgers’ work occupies in the historiography of the Latvian written word.

ISBN:
9984538893
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7222
Updated:
2018-12-16 23:07:18
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: