Quality policy and competitiveness of the country

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality policy and competitiveness of the country
Alternative Title:
Kokybės politika ir šalies konkurencingumas
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 69, p. 129-139
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTNorėdama išlikti ir įsitvirtinti Europos ir pasaulio rinkose, Lietuva privalo sukurti ir plėtoti konkurencingą ekonomiką, užtikrinti visuomenės narių gerovę siekiant organizacijų, jų prekių ir paslaugų kokybės. Šios studijos tikslas yra palyginti Lietuvos kokybės teisinę, normatyvinę ir institucinę bazę bei verslo organizacijų pasiekimus su Europos Sąjungos kokybės nuostatomis ir parengti mūsų valstybės kokybės politikos, skatinančios šalies verslo konkurencingumą, formavimo ir plėtojimo rekomendacijas. Straipsnyje apžvelgiamos Europos kokybės skatinimo politikos nuostatos; Analizuojama Europos kokybės organizacijos sukurta Europos kokybės vizija; apibendrinta reali kokybės užtikrinimo srities Lietuvoje situacija. Taip pat straipsnyje pateikiami pagrįsti Lietuvos kokybės politikos elementai ir priemonės jų įgyvendinimui, kurios turi atitikti reikalavimus, veiklas ir oficialius Europos Sąjungos dokumentus. Šioje studijoje buvo naudojama mokslinės literatūros, teisės aktų, informacijos šaltinių lyginamoji sisteminė analizė, metaanalizė ir verslo atstovų tyrimas.Reikšminiai žodžiai: Kokybės politika; Konkurencingumas; Europos kokybės skatinimo politika; Europos kokybės vizija; Quality policy; Competitiveness; European Quality Promotion Policy; European Vision of Quality.

ENIn order to preserve and reinforce its position in the European and world markets, Lithuania must create and develop a competitive economy, to ensure well-being of members of the society by aiming for quality in organizations, in their products and services. The aim of this study is to compare legal, normative, and institutional basis of quality and achievements of Lithuanian business organizations with quality provisions in the European Union and to prepare recommendations on formulating and developing national quality policy to promote the competitiveness of national businesses. The article reviews European policy provisions on quality promotion; it analyzes European vision of quality created by the European quality organization; summarizes actual situation in the quality assurance area in Lithuania. Also, the article defines the elements of Lithuanian quality policy and means for implementing them, which must correspond to requirements, activities and official European Union documents. In this study, the authors used comparative systematic analysis of scientific literature, legal acts, informational sources, meta-analysis and survey of business representatives.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Motivation and efficiency of quality management systems implementation : a study of Lithuanian organizations / J. Ruzevicius, R. Adomaitiene, J. Sirvidaite. Total quality management & business excellence. 2004, 15, 2, p. 173-189.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72
Updated:
2018-12-20 23:03:39
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: