Būsimų socialinių darbuotojų nuostatos į savanorišką veiklą: Lietuvos ir Suomijos patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų socialinių darbuotojų nuostatos į savanorišką veiklą: Lietuvos ir Suomijos patirtis
Alternative Title:
Attitudes of future social workers toward volunteering: Lithuanian and Finnish experience
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2015, t. 25, Nr. 5, p. 164-170
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nuostata; Savanoriška veikla; Socialinis darbuotojas; Attitude; Social worker; Volunteering.
Keywords:
LT
Nuostata; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Attitude; Volunteering.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje visuomenėje vis daugiau dėmesio skiriama savanoriškos veiklos praktikai, kuri sudaro galimybes sustiprinti turimus ir įgyti naujų socialinių gebėjimų, aktyviai dalyvauti visuomeninio gyvenimo veiklose. Dalyvavimo savanoriškoje veikloje pasirinkimą sąlygoja asmens turima patirtis bei asmeninės nuostatos. Straipsnyje analizuojama nuostatos samprata, apibūdinama savanoriška veikla socialinio darbo kontekste. Straipsnio turinyje nagrinėjamos būsimų socialinių darbuotojų nuostatos į savanorišką veiklą remiantis nuostatos kognityviniu, emociniu ir elgesio komponentais, lyginama respondentų iš Lietuvos ir Suomijos patirtis. Empirinio tyrimo metu nuostatos tyrinėjamos žvelgiant iš kognityvinio (pažintinio), afektinio (emocinio) ir elgesio komponentų perspektyvos. Kognityvinis komponentas – tai nuomonės, įsitikinimai, kurių laikomasi tam tikrų žmonių ir dalykų atžvilgiu. Afektinis komponentas apima malonias arba nemalonias emocijas, susijusias su įsitikinimais. Jos suteikia nuostatai emocinį atspalvį ir nulemia veiksmą, kurį ketiname įvykdyti. Šis veiksmas ir yra nuostatos elgesio komponentas, kuris sąlygoja asmens reakciją, atitinkančią jo įsitikinimus ir išgyvenimus. Pažinimo komponentai susideda iš asmens žinių apie nuostatos objektą. Žinios, informacija yra vienas iš nuostatas formuojančių veiksnių. Informacijos pateikimas apie nuostatos objektą keičia jo suvokimą, interpretaciją. Nuostatos pažinimo komponentas neatsiejamas nuo jausminės srities. Emocinis nuostatos komponentas gali skatinti arba slopinti pažintinės informacijos priėmimą ir, atvirkščiai, žinios turi įtakos emociniam komponentui. Platesnė, išsamesnė informacija mažina stereotipinių nuostatų formavimąsi. [Iš leidinio]

ENVolunteering complements a professional support and is one of the major activities in the field of social work. Every future social worker evaluates and understands volunteering based on the number of attitudes that may have an impact on professional work and assistance, so it is important to find out their prevailing attitudes. Attitudes to volunteering in Lithuania and Finland are a relatively new research area. Aim of the work: to explore the attitudes of future social workers toward volunteering in Lithuania and Finland. Research methods: A descriptive quantitative study based on the cognitive, emotional and behavioral components of the attitude. 40 students of social work study program from Kaunas College (Lithuania) and 40 students from Tampere College (Finland) were interviewed. Research question: What are the attitudes of future social workers toward volunteering in Lithuania and Finland? Work object: Attitudes of future social workers toward volunteering in Lithuania and in Finland. Research outcomes: According to the survey data analysis, a cognitive component of the respondents’ attitudes towards volunteering is similarly expressed in both countries. All of the respondents know what volunteering is and positively evaluate the benefits to a future social worker and the public. Examination of the behavioral component of the respondents’ attitudes towards volunteering showed that one-third of respondents in Lithuania and two-thirds of the respondents in Finland have volunteering experience. All the respondents in Finland and half of the respondents in Lithuania do not participate in volunteering due to the lack of time; one-third of respondents in Lithuania do not participate due to the lack of information.Examination of the emotional component of respondents’ attitudes showed that volunteering is associated with positive feelings in both countries, and most of all with a sense of selfsacrifice, which was pointed out by one-third of the respondents in Finland, and about half of the respondents in Lithuania. Half of the respondents in both countries said that their attitudes to volunteering have changed over the years of study. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2015.106
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71888
Updated:
2021-02-25 09:43:22
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: