Organizational innovation - A comparison of nonprofit human-service organizations in Lithuania and the United States

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Organizational innovation - A comparison of nonprofit human-service organizations in Lithuania and the United States
In the Journal:
International social work. 2006, Vol. 49, no. 2, p. 165-176
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tarpkultūrinis; Ne pelno siekianti organizacija; Naujos technologijos; Organizacinė kultūra; Lyderystė; Cross-cultural; Nonprofit organization; Innovation; Organizational culture; Leadership.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Lyderystė; Ne pelno siekianti organizacija; Organizacinė kultūra; Tarpkultūrinis; Technologijos / Technologies.
EN
Cross-cultural; Leadership; Nonprofit organization; Organizational culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami pažangumo koreliatai Lietuvos ir JAV pelno nesiekiančiose paslaugas žmonėms teikiančiose organizacijose. Studija įvertina santykį tarp novatoriškumo, organizacinės kultūros ir lyderystės 40-yje organizacijų (19 JAV ir 21 Lietuvoje). Rezultatai aptarti kartu su jų reikšme socialinio darbo praktika. [Iš leidinio]

ENThis article examines the correlates of innovativeness in nonprofit human-service organizations of Lithuania and the United States. The study assesses the relationships between innovativeness, organizational culture and leadership in 40 organizations (19 in the United States and 21 in Lithuania). Results are discussed along with implications for social work practice. [From the publication]

ISSN:
0020-8728
Related Publications:
Socialinė gerovė, naujoji viešoji vadyba ir naujasis viešasis valdymas : šiuolaikiniai iššūkiai / Arvydas Guogis, Marius Urvikis. Viešasis administravimas. 2011, Nr. 3, p. 77-86.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7183
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 25
Export: