Vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių vidinė darna ir optimizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių vidinė darna ir optimizmas
Alternative Title:
Sense of coherence and optimism among sporting and non-sporting students of middle school age
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2013, t. 23, Nr. 6, p. 15-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokiniai; Optimizmas; Sportas; Vidinė darna; , students; Optimism; Sense of coherence; Sport; Students.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių vidinės darnos ir optimizmo ypatumus. Tyrimo metu keliama hipotezė, kad sportinė veikla palankiai veikia sportuojančių mokinių vidinę darną ir optimizmo raišką. Tiriamąją imtį sudarė 342 bendrojo lavinimo mokyklų 8–9 klasių mokiniai (172 mergaitės ir 170 berniukų). Iš jų 178 nesportuojantys ir 164 sportuojantys mokiniai. Tiriamųjų apklausai buvo pasitelktos dvi metodikos: viena – vidinei darnai įvertinti, o kita – optimizmo raiškai nustatyti. Matematinės statistikos hipotezėms tikrinti buvo taikomi Stjudent‘o t ir χ2 kriterijai. Straipsnyje pateikiami duomenys atskleidžia, kad sportuojantys vidurinio mokyklinio amžiaus mokiniai pasižymi didesne vidine darna ir labiau išryškėjusiu optimizmu, lyginant su nesportuojančiais bendraamžiais (p<0,05). [Iš leidinio]

ENResearch aim was to establish peculiarities of well-being, activity, mood and optimism of sporting and non-sporting students. Research hypothesis was that sports activities would be beneficial to adolescents’ sense of coherence and optimism expression. The participants of the study were 342 sporting and nonsporting students of middle school age (172 females and 170 males). Among them were 178 sporting students and 164 non-sporting students. The survey included two measures: one for evaluation of sense of coherence, the other – for the establishment of the optimism expression. Student’s t test and χ² test were used to verify the hypotheses of mathematical statistics. The data in the research article show statistically significant differences (p<0.05) between adolescents engaged in sport and not engaged in sport in all investigated parameters. It was established that indices of sense of coherence and optimism for sporting students were higher compared to non-sporting students. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2013.126
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71775
Updated:
2021-02-25 09:43:27
Metrics:
Views: 4
Export: