Slaugos praktikos vertinimas reflektuojant: studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaugos praktikos vertinimas reflektuojant: studentų požiūris
Alternative Title:
Evaluation of nursing practice using reflection: students’ approach
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2013, t. 23, Nr. 4, p. 114-118
Keywords:
LT
Patirtinis mokymasis; Refleksija; Reflektavimas; Slaugos studijų praktika; Studijos.
EN
Experiential learning; General practice nursing studies; Practice in nursing studies; Reflection.
Summary / Abstract:

LTGlobali ir sparčiai kintanti socialinė erdvė iškelia naujus iššūkius žmogui – turėti kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, nuolatinio mokymosi gebėjimus. Šiuolaikinių studijų kontekste visų šių gebėjimų neįmanoma įgyti be refleksijos. Refleksijos, kaip proceso, esmė – mokymasis per savo minčių, jausmų, elgsenos atpažinimą ir analizavimą, esamos situacijos analizę, klausimų iškėlimą, patirties prasmės ieškojimą. Tyrimo tikslas - atskleisti studentų reflektavimo patirtį, vertinant slaugos praktiką. Tyrime dalyvavo 72 bendrosios praktikos slaugos II kurso studentai, kurie buvo atlikę penkias mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas. Būsimiems slaugytojams buvo pateiktas kausimas, grindžiamas refleksijos/ reflektyvumo įgūdžių panaudojimu analizuojant konkrečias būsimos profesijos situacijas. Duomenys apdoroti kokybinės turinio analizės metodu, išskiriant kategorijas, susijusias su tiramu fenomenu. Studentų reflesijose buvo aprašyta, analizuojama nauja patirtis, susijusi su pozityviu ir negatyviu slaugos realybės vertinimu, apgalvojami nauji ateities veiksmai. Pozityviai vertindami slaugos praktiką būsimi slaugos specialistai ją suvokia kaip: higienos principų laikymąsis slaugoje, išreiškiamą nuoširdų ir draugišką požiūrį į pacientą, atsakingai vykdomą slaugą klinikiniu požiūriu. Negatyvaus slaugos praktikos vertinimo priežastys buvo šios: higienos principų nesilaikymas, pacientų dehumanizavimo, socialinės diskriminacijos, pacientų privatumo ignoravimo apraiškos mokymo (informavimo) ir bendravimo stoka slaugoje. [Iš leidinio]

ENGlobal contemporary social environment changes rapidly and raises new challenges such as the need to think critically, to make decisions and to study permanently. The context of contemporary studies shows the necessity of reflection to implement these subjects. The essence of reflection is an ability to learn identifying and analyzing own thoughts, feelings and behavior, analyzing a current situation, raising questions and searching a meaning of experience. The purpose of the research is to reveal an experience of reflection by students trying to evaluate a practice of nursing. 72 second year general practice nursing students took place in the research. All of them had made five practices before the research. Prospective nurses were asked questions based on the use of reflection, analyzing specific situations of their future profession which they experienced during professional practices. The data were processed by a method of context analysis. Categories which were related to studied phenomenon had been distinguished. New experiences related to positive and negative evaluation of nursing reality were described and analyzed, and new future actions were considered in the reflections of the students. The positive evaluations of nursing practices by prospective nursing specialists were a necessity to follow hygiene principles in nursing, to have a sincere and friendly attitude towards patients and to pursue nursing responsibly clinically. The reflections of the students showed these negative premises of nursing evaluation: an ignorance of hygiene principles, a lack of humanness towards patients, a social discrimination, a disregard of privacy of patients in teaching (informing) and a lack of communication in nursing. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2013.101
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71741
Updated:
2021-02-25 09:43:28
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: