Lithuania : assembling in cities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania: assembling in cities
In the Journal:
Architectural design. 2006, 181, p. 68-75
Keywords:
LT
Bendrieji planai; Miesto planavimas; Urbanizmas Lietuvoje.
EN
City planning; General plans; Urbanism in Lithuania.
Summary / Abstract:

LTParadoksalu, tačiau XXI a. pradžioje lietuviams, regis, reikia iš naujo mokytis gyventi mieste. Pasibaigus dideliam šalies miestų augimui sovietiniu laikotarpiu, reikėjo greitai išmokti miesto statybos abėcėlės laisvos rinkos sąlygomis, idant būtų išvengta klaidų. Spartėjančios miesto statybos Lietuvoje periodas sutapo su lėtėjančia planavimo sistema. Kartais statant pastatus siekiama pralenkti žymius Europos centrus. Trokštama kopijuoti, asimiliuoti jų architektūrinius sprendimus. Deja, tokie veiksmai skatina chaosą – per mažai stengiamasi suderinti praeitį su dabarties naujovėmis. Būtina pagerinti planavimo (projektavimo) mechanizmą skatinant miesto statybos kokybę.

ENParadoxically enough, Lithuanians of the beginning of XXI c. seem to be in need to learn anew to live in a city. Once big expansion of national cities, seen in the Soviet period, came to an end, constructors had short time to master subtleties of construction under free market conditions to avoid mistakes. The period of accelerating urban construction in Lithuania has coincided with the decline of planning system. Sometimes, constructors of buildings aim to outdo famous European centers. One observers desire to copy, assimilate their architectural solutions. Unfortunately, such actions encourage chaos – too little efforts are made to reconcile the past with present innovations. To encourage the quality of urban construction, it is necessary to improve planning (designing) mechanism.

ISSN:
0003-8504
Related Publications:
Šiuolaikinių Kauno orientyrų architektūros bei išplitimo ypatybės / Almantas Bružas. Mokslas - Lietuvos ateitis. 2010, t. 2, Nr. 3, p. 46-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7170
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 6
Export: