Patyčių psichosocialiniai ir ekonominiai aspektai Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patyčių psichosocialiniai ir ekonominiai aspektai Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklose
Alternative Title:
Economical and psychosocial impact on bullying in schools of Kaunas region
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2012, t. 22, Nr. 3, p. 68-71
Notes:
Reikšminiai žodžiai: , mokiniai; Ekonominiai veiksniai; Mokiniai; Patyčios; Psichosoci- aliniai veiksniai; Psichosocialiniai veiksnia; Bullying; Children; Economic factors; Economical impact; Psychosocial factors; Psychosocial impact; Schoolchildrens.
Keywords:
LT
Ekonominiai veiksniai; Mokiniai / School students; Patyčios / Bullying; Psichosoci- aliniai veiksniai; Psichosocialiniai veiksnia; Vaikai / Children.
EN
Economic factors; Economical impact; Psychosocial factors; Psychosocial impact; Schoolchildrens.
Summary / Abstract:

LTPatyčios tarp jaunimo yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Vaikai, patiriantys patyčias, skriaudą ar priekabiavimą mokykloje, visuomet išgyvena daug stiprių jausmų: baimę, bejėgiškumą, liūdesį, nepasitikėjimą savimi. Tikslas. Ištirti psichosocialinių ir ekonominių veiksnių įtaką patyčioms Kauno raj. bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Tiriamąjį kontingentą sudarė 6, 7, 8 klasių moksleiviai nuo 11 iki 16 metų amžiaus. Tiriamąją grupę sudarė moksleiviai iš Kauno raj. mokyklų, kurios buvo parinktos atsitiktinės atrankos būdu. Apklausta 527 moksleiviai, iš jų 270 berniukų ir 257 mergaitės. Apklausai naudota vienmomentinė anoniminė autorių sudaryta anketa. Rezultatai. Mokiniai yra linkę tyčiotis vieni iš kitų: net 40,3 proc. vaikų nurodė, kad iš jų tyčiojamasi dažnai (kelis kartus per savaitę) arba kartais (kelis kartus per mėnesį); net 71,5 proc. vaikų atsakė, kad jie tyčiojasi iš kitų vaikų mokykloje; berniukai mokykloje tyčiojasi dažniau (11,2 proc. α=0.05, β<0.15) nei mergaitės. Tyčiojimosi tikimybę statistiškai reikšmingai tiek berniukams, tiek mergaitėms didina konfliktai šeimoje. Tikimybė inicijuoti patyčias padidėja tiek mergaitėms, tiek berniukams, jeigu jie patys tampa patyčių aukomis. Taip pat galima teigti, kad mergaitės yra jautresnės patyčių buvimui mokyklose ir tai labiau paveikia jų pačių elgesį negu berniukų. Ekonominiai skirtumai skatina patyčias tarp vaikų.Išvados. Berniukai mokykloje tyčiojasi 11,2 proc. dažniau nei mergaitės; patyčių atsiradimui įtakos turi psichosocialiniai veiksniai tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių; psichosocialiniai veiksniai turi didesnę įtaką patyčių atsiradimui tarp mergaičių; geresnes materialines sąlygas turintiems vaikams ekonominiai veiksniai daro didesnę įtaką patyčioms atsirasti; patyčias skatina pačių vaikų tapimas patyčių aukomis tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių. [Iš leidinio]

ENBullying among young people is one of the biggest problems in nowadays life. Children who undergo bullying, harassment and social abuse at schools allways experience a lot of stress factors: fear, helplessness, sadness and problems of self–confidence. The objective of the study was to investigate economical and psychosocial impact on bullying in schools of Kaunas region. Material and methods.We investigated pupils from the 6, 7, 8 classes from 11 to 16 years old. The study was performed in the randomly chosen different schools of Kaunas region. 527 pupils (270 boys and 257 girls) were questioned during this research. Questionnaire was anonymous and elaborated by the authors. Results. The research showed that pupils are susceptible for bullying among themselves; 40,3 pct. of pupils answered that they are often being mocked (a few times in a week or a few times in a month); 71,5 pct of all the pupils answered that they are bullying other pupils at school; boys are bullying more often (11,2 pct. α=0.05, β<0.15) than girls. The probability of bullying to appear is raised by having conflicts in the family for both girls and boys. The chance to start bullying is raised if girls or boys are being mocked at school themselves. Girls are more sensitive for the bullying at school than boys so their behavior is more influenced by that. economical differences induce bullying to appear. Conclusions: Boys are bullying 11,2 pct more often than girls; psychosocial influence is very important both to girls and boys for bullying to appear; psichosocial impact is more important among the girls for bullying to appear; pupils who have better material well-being economical influence has bigger impact for bullying to appear; bullying is being induced by the fact that pupils themselves suffer from bullying. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Social pedagogical assistance for students who experience bullying situations at school / Ilona Klanienė, Asta Bražinskienė-Gružauskė. Society. Integration. Education 2021, vol. 3, p. 292-304.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71613
Updated:
2021-02-25 09:43:29
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: