Pagalba vaikams priėmimo-skubios pagalbos skyriuose Lietuvos ligoninėse: ligonių srautai ir naudojimosi paslaugomis tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagalba vaikams priėmimo-skubios pagalbos skyriuose Lietuvos ligoninėse: ligonių srautai ir naudojimosi paslaugomis tendencijos
Alternative Title:
Children care in Lithuania’s hospitals emergency departments: patient flows and consumption tendencies of medical services
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2012, t. 22, Nr. 3, p. 54-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apskritys; Būtinoji pagalba; Paslaugos vaikams; Priėmimo skubios pagalbos skyrius; District; Emergency Department; Emergency medical service; Services for children.
Keywords:
LT
Apskritys; Būtinoji pagalba; Paslaugos vaikams; Priėmimo skubios pagalbos skyrius; Vaikai / Children.
EN
District; Emergency Department; Emergency medical service.
Summary / Abstract:

LTPer pastarąjį dešimtmetį Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus (toliau - PSPS) paslaugų apimtys labai išaugo daugelyje pasaulio šalių. Tyrimo tikslas buvo įvertinti PSPS teikiamų paslaugų vaikams apimtis 2001–2010 m. pagal suteiktos pagalbos pobūdį ir paciento amžių Lietuvos viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines paslaugas vaikams pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Naudoti Valstybinės ligonių kasos ir LR Statistikos departamento duomenys. Atlikta duomenų statistinė analizė. Nustatyta, kad per dešimtmetį vaikų ambulatorinių apsilankymų skaičius PSPS, tenkantis 100-tui vaikų, padidėjo 2,5 karto (nuo 9,4 iki 22,4). Daugumai vaikų ambulatorinės paslaugos PSPS teiktos dėl būklių, reikalaujančių skubios (būtinosios) pagalbos (83,6–86,9 proc.) be gydytojo ar GMP siuntimo (82,1–88,9 proc.). Ligoninių PSPS paslaugų vartojimas 100-tui atitinkamo amžiaus vaikų padidėjo visose amžiaus grupėse. Apskaičiuotas Spearmen‘o koreliacijos koeficientas rodo stiprią, statistiškai reikšmingą apsilankymų skaičiaus koreliaciją su pacientų amžiumi (ῥ=-0,819, p<0,05) - didžiausias ambulatorinių PSPS paslaugų vartojimas nustatytas jauniausiose amžiaus grupėse (iki 1 m. ir nuo 1 iki 2 m.). Visose Lietuvos apskrityse išaugo ligoninių paslaugų vartojimas 100-tui atitinkamo amžiaus vaikų. [Iš leidinio]

ENOver the past decade for Emergency Department (ED) service volumes increased significantly in many countries around the world. The main point of research was to evaluate the ED volumes of services for children in 2001–2010, according to the provided aid and patient‘s age in Lithuanian health care institutions, which provide inpatient services for children, under contract with National Health Insurance Fund. Data used from National Health Insurance Fund and Statistics Department of Lithuania. Statistical analysis of data reaveled, that during the decade, the number of children in outpatients visits in ED per 100 children increased by 2,5 fold (from 9,4 to 22,4). For most children outpatient services were provide as emergency medical service (83,6–86,9 %) without doctors prescription (82,1–88,9 %). Consumption of hospital services in ED increased per 100 appropriate children ages in all age groups. Calculated Spearman‘s correlation coefficient shows strong, statitically significant correlation between the number of visits to patients‘ age (ῥ=-0,819, p<0,05) – the largest consuption of outpatient service in ED is in youngest age groups (up to 1 year and from 1 to 2 years). The index of hospital ED services consumption increased per 100-children of appropriate age in all Lithuania’s counties. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71611
Updated:
2021-02-25 09:43:29
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: