Tverai. Bažnyčios stacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tverai. Bažnyčios stacijos
Alternative Title:
Tverai: church statio
Keywords:
LT
19 amžius; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTTverų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios šventoriuje tarp 1897 m. ir 1907 m. įrengta keturiolika Kryžiaus kelio stočių. Leidimą jas įrengti klebonui J. Laduzai davė vysk. Motiejus Valančius 1870 m. Matyt, netrukus naujai išmūrytose koplyčiose pakabinti atskiras stotis vaizduojantys paveikslai, kuriuose susipina kelios XIX a. pab. stilistinės srovės. Paveikslams būdingas vaizdo dekoratyvumas ir piešinio stilizacija, stiprūs jausmai (romantizmo bruožas), figūros yra neoklasicistinės, o figūrų judesiai bei šviesos ir spalvos sureikšminimas rodo simbolizmo įtaką. Tverų bažnyčioje išlikusios septynios Kryžiaus kelio stotys. Paveikslai tapyti ant drobės aliejumi, darbų dydis: 87 x 61 cm. Tai neoklasicistinio tipo paveikslų ciklas, sukurtas gerą akademinį išsilavinimą turėjusio dailininko. Bendras ciklo scenarijus nuoseklus, personažai grupuojami teatrališkai, akcentuojant jų judesius ir siluetus. Visoms kompozicijoms būdingas tradicinis Kryžiaus kelio stočių ciklų bruožas – kompozicijos centre ryški Kristaus figūra; jai suteikiamas pagrindinis akcentas. Kompozicijų figūros gerokai apibendrintos, tačiau judesiai – gan išraiškingi. Formos modeliuojamos kontrastingais šešėliais ir sodriomis spalvomis. Šiam stacijų ciklui būdingas siekis emociniu paveikslų turiniu atskleisti Kryžiaus kelio istorinius įvykius ir scenas. Ciklas gerokai nukentėjęs, paveikslai restauruojami. Tverų bažnyčios Kryžiaus kelio stotys vertingos savo meniškumu, atspindi XIX a. paskutinio ketvirčio bažnytinės dailės raidą.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Religinė tapyba; Kryžiaus kelio stotys; Tverai; Church; Picture.

ENIn the churchyard of the church of Holy Virgin Mary Apparition in Tverai in 1897 and 1907 there were fourteen stations of the Way of the Cross developed. The permission was granted to the dean J. Laduza by the bishop Motiejus Valančius in 1870. Soon afterwards paintings depicting new stations were decorating new chapels. These paintings combine several stylistic trends of the late 19th c. Images are decorative and stylised, very emotional (Romanticism), figures are neo-Classicist and their movements and prominent combination of colours and light show the influence of Symbolism. There are seven stations of the Way of the Cross left in Tverai church. Paintings are performed with oil on a canvas; their size is 87 x 61 cm. This is a cycle of Neo-classicist paintings created by a highly educated artist. General cycle scenario is coherent; characters are theatrically grouped by highlighting their movements and silhouettes. All compositions have a traditional feature of this cycle – a centred and prominent figure of Christ. Compositions’ figures are generalized, with expressive movements. Their forms are created by using contrasting shadows and deep colours. This cycle seeks to explore historical events and scenes of the Way of the Cross through emotional content of paintings. The cycle was severely damaged, paintings are being restored. Tverai church stations of the Way of the Cross Tverų are valuable for their artistry and reflect the development of the last quarter of the 19th c. church art.

Related Publications:
Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose XVIII a. pab. - XX a. pr / Asta Giniūnienė. Kultūros paminklai. 2009, 14, p. 152-165.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/716
Updated:
2020-09-21 15:03:01
Metrics:
Views: 36
Export: