Type D personality in cardiovascular patients and general population: prevalence and retrospective perception of stability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Type D personality in cardiovascular patients and general population: prevalence and retrospective perception of stability
Alternative Title:
Asmenybės D tipas tarp kardiologinių pacientų ir bendrojoje populiacijoje: paplitimas ir retrospektyvusis stabilumo suvokimas
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2017, Nr. 20, p. 41-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyvensena; Neigiamas emocingumas; Socialinis varžymasis; Subjektyvi sveikata; Sveikatos psichologija; Health; Health psychology; Lifestyle; Negative affectivity; Psychology; Social inhibition; Subjective health.
Keywords:
LT
Gyvensena; Neigiamas emocingumas; Socialinis varžymasis; Sveikata / Health.
EN
Lifestyle; Negative affectivity; Psychology; Social inhibition.
Summary / Abstract:

LTProblema. Asmenybės D tipu apibūdinami žmonės, kurie pasižymi neigiamu afektu ir socialiniu varžymusi. Šis asmenybės konstruktas siejamas su širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis ir laikomas pastoviu, nors tyrimų, vertinančių asmenybės D tipą neklinikinėse imtyse ir jo pastovumą, yra mažai. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – įvertinti asmenybės D tipo paplitimą ir retrospektyviai įvertinti jo pastovumą tarp pacientų ir bendrojoje populiacijoje. Metodika. Vienmomentis tyrimas, kuriame dalyvavo 154 pacientai, sergantys širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, ir 304 lyginamosios grupės dalyviai. Asmenybės D tipas vertintas naudojant DS14 klausimyną, prašant respondentų įvertinti asmenybės savybes dabar ir kaip jautė prieš penkerius metus. Anketą taip pat sudarė klausimai apie sveikatos būklę, gyvenseną, socialines ir demografines charakteristikas. Rezultatai. Asmenybės D tipas abiejose tyrimo grupėse buvo paplitęs panašiai – 33,1 proc. tarp pacientų ir 35,9 proc. bendrojoje populiacijoje (p=0,561). Vertinant D tipo pastovumą retrospektyviai, paaiškėjo, kad šio asmenybės tipo paplitimas per penkerius metus padidėjo 8,4 proc. punkto pacientų grupėje (p=0,015) ir 0,4 proc. punkto lyginamojoje grupėje (p=0,472). Asmenybės D tipas taip pat buvo susijęs su mažiau sveika gyvensena abiejose tyrimo grupėse (p<0,05), o lyginamojoje grupėje – ir su prastesne subjektyviai vertinama sveikata (p<0,001). Išvados. Asmenybės D tipas tarp širdies ir kraujagyslių sistemos ligų pacientų ir bendrojoje populiacijoje yra paplitęs panašiai, tačiau šis reiškinys pacientų suvokiamas kaip mažiau stabilus. D tipas taip susijęs su mažiau sveika gyvensena ir iš dalies su prastesniu subjektyvios sveikatos įvertinimu. [Iš leidinio]

ENBackground and purpose. Type D personality is characterized by negative affectivity and social inhibition. This personality construct is linked to cardiovascular diseases and is considered as stable. However, there has been little research on prevalence in non-clinical samples and on stability of this construct. The main aim of this study was to evaluate the prevalence and retrospective perception of stability of Type D personality in patients and general population. Methods. This was a cross-sectional study with a sample from general population (n=304) and cardiovascular patients (n=154). Type D was evaluated using DS14 questionnaire. Respondents were asked to assess their personal characteristics at the moment and how they felt 5 years ago. Items about health condition, lifestyle and sociodemographic characteristics were also included into questionnaire. Results. Type D personality was similarly prevalent in both study groups – 33.1% in cardiovascular patients and 35.9% in general population (p=.561). The prevalence of Type D based on retrospective assessment: during the last 5 years increased by 8.4% points in patients (p=.015) and by 0.4% points in comparison group (p=.472). In addition, Type D personality was associated with less healthy lifestyle in both study groups (p<.05) and also with a worse perceived health in comparison group (p<.001). Conclusions. Type D personality is similarly prevalent in general population and cardiovascular patients. However, this construct is considered as less stable among the patients. Type D personality was associated with less healthy lifestyle and in part with worse perceived health. [From the publication]

DOI:
10.7220/2345-024X.20.3
ISSN:
1941-7233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71415
Updated:
2020-12-17 20:19:15
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: