14-19 metų mokinių bendrųjų kompetencijų plėtra savanoriaujant

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
14-19 metų mokinių bendrųjų kompetencijų plėtra savanoriaujant
Alternative Title:
Development of core competences of pupils aged 14–19 through volunteering
In the Journal:
Holistinis mokymasis [Holistic learning]. 2017, 3, p. 31-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrosios kompetencijos; Savanoris; Savanorystė; Competences; Core; Core competences; Volunteer; Volunteering; Voluteer.
Keywords:
LT
Bendrosios kompetencijos; Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Competences; Core competences; Core; Volunteer; Volunteering; Voluteer.
Summary / Abstract:

LTSavanorystė laikoma gerbtina veikla, tačiau ji tarp jaunimo nėra labai paplitusi, be to, ši veikla dažniausiai siejama su nauda tiems, kuriems padedama. Savanoriaujant ne tik atliekamos visuomenei naudingos veiklos, bet naudos gauna ir pats savanoris. Apklausus 14–19 metų moksleivius, nustatyta, kad, tyrimo dalyviams savanoriaujant, labiausiai plėtojamos socialinė, pilietinė, asmeninė ir komunikavimo kompetencijos. Šiek tiek mažiau išryškėjo mokymosi mokytis, iniciatyvumo bei kūrybingumo kompetencijos. Pastebėta, kad menkiausiai atsiskleidė pažinimo kompetencija. [Iš leidinio]

ENSurveys show that volunteering is considered to be a respectable activity, however, it is not so common among young people, and is usually associated with the benefit to those who are being helped. Benefit is important to the volunteers as well. Empirical research has shown that all six core competences are developed while volunteering. The most actively developed ones include social, civil, personal and communication competences, while the competences of learning to learn, initiative and creativity were promoted a little less than the others. The expression of the cognitive competence was the least evident. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-7409.3.3
ISSN:
2424-4104; 2351-7409
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71327
Updated:
2021-01-13 20:43:28
Metrics:
Views: 18
Export: