Rietavas. Bažnyčios fundatorių antkapiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rietavas. Bažnyčios fundatorių antkapiai
Alternative Title:
Rietavas: tombstones of the people who hunded construction of the church
Keywords:
LT
19 amžius; Rietavas; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTRietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, pastatytoje Irenėjaus Oginskio užsakymu, yra jo ir jo žmonos Olgos Kalinovskos-Oginskienės atminimą saugantys memorialiniai antkapiniai paminklai, darniai derantys su visu bažnyčios interjeru; marmuriniai paminklai yra įtraukti į Lietuvos paminklų sąvadą. I. Oginskis (1808-1863) daug prisidėjo prie miestelio kultūrinio ir dvasinio suklestėjimo. Rietave jis pradėjo statyti naują bažnyčią, joje ir palaidotas. Presbiterinėje bažnyčios dalyje, didžiojo altoriaus kairėje pusėje, įmontuotas didelis (422 x 400 x 64) antkapinis paminklas su kunigaikščio biustu. Antkapis neoklasicizmo stiliaus, sukurtas naudojant klasikinės architektūros formas. Memorialinis paminklas primena altorių, sudarytas iš retabulo ir mensos. Centrinis kompozicijos elementas yra kunigaikščio portretinis balto marmuro biustas. Portretas sukurtas realistine maniera. Biusto plastika minkšta ir labai išraiškinga. O. Kalinovskos-Oginskienės memorialinis paminklas – antkapinė epitafinė lenta įmontuota kairėje didžiojo altoriaus pusėje. Šio paminklo architektonika stilistiškai panaši į jos vyro antkapinį paminklą. Epitafinėje lentoje panaudoti trijų spalvų – balto, juodo ir rudo – marmuro deriniai. Pagrindinis antkapio akcentas yra centre į ovalinės formos porėmį įkomponuotas O. Oginskienės portretinis biustas. Antkapių autoriumi laikomas belgų kilmės skulptorius Pierre‘as Armand‘as Cattier‘as. Abu Rietavo bažnyčioje esantys memorialiniai antkapiai yra iš ryškesnių XIX a. šio žanro kūrinių Lietuvoje, pasižymi ne tik profesionalumu, bet ir to amžiaus stiliaus brandumu.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Paminklai; Paveikslai; Church.

ENAt Rietavas Church of St.Michael Archangel built by commission of Ireneusz Ogiński, there are tombstones of Ireneusz Ogiński and his wife Olga Kalinowska- Ogiński, which are harmoniously combined into the entire interior of the Church: marble tombstones are entered into the Registry of Lithuanian Monuments. Ireneusz Ogiński (1808-1863) contributed greatly to cultural and spiritual prosperity of the town. He started constructing a new church in Rietavas and was buried in it. A large (422 x 400 x 64) tombstone with his bust was installed on the left side of the altar in the presbytery part of the church. The tombstone is of neo-classicism style created using the forms of classical architecture. The tombstone reminds of an altar being composed of retable and mensa. The central element of the composition is the Duke’s portrait bust of white marble. The portrait was created in a realistic manner. The plastic of the bust is soft and very expressive. The tombstone of Olga Kalinowska- Ogiński is a monument epitaph plate installed on the left side of the altar. The architecture of this monument is similar to that of her husband’s tombstone. Marble combinations of three colours – white, black and brown – are used on the epitaph plate. The main accent of the monument is Olga Kalinowska- Ogiński’s portrait bust installed in the oval subframe. Belgian sculptor Pierre Armand Cattier is considered to be the author of the tombstones. Both tombstones in Rietavas Church are famous creations of this genre of the 19th century in Lithuania. They are famous not only for professionalism but also for maturity of style of that century.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/713
Updated:
2020-09-13 14:42:48
Metrics:
Views: 49    Downloads: 4
Export: