Entrepreneurs, expectations and business expansion : lessons from Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Entrepreneurs, expectations and business expansion: lessons from Lithuania
In the Journal:
Europe-Asia studies. 2006, vol. 58, no. 6, p. 855-880
Keywords:
LT
Lūkesčiai; Verslas; Verslo plėtra.
EN
Business expansion; Enterpreneurs; Expectations.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis taiko daugianarį loginį statistinį įvertinimą, kad ištirtų, kurie veiksniai veikia smulkių ir vidutinių įmonių savininkų lūkesčius, kad jų verslai augs Lietuvoje. Mūsų duomenys pateikia įrodymus, kad smulkių ir vidutinių įmonių savininkų žmogiškasis kapitalas (išsilavinimas) turi reikšmės ir augimo lūkesčiai yra aiškiai susiję su proto nutekėjimu. Be to, mes analizavome ryšį tarp verslo apribojimų suvokimo ir augimo lūkesčių. Paaiškėjo, jog veiksniai, kurie yra suprantami kaip verslo barjerai nebūtinai yra tie patys, kurie yra asocijuojami su mažesniais augimo lūkesčiais. Tačiau atliktas tyrimas parodė, kad korupcijos suvokimas labiausiai veikia augimo lūkesčius. [Iš leidinio]

ENThis article applies multivariate logical statistical assessment to examine which factors affect expectations of small and medium business owners that their business will grow, in Lithuania. Our data provides the evidence that human capital (education) of small and medium business owners plays an important role and growth expectations are clearly linked to brain drain. Besides, we have analyzed the relation between business limitations and growth expectations. It became clear that factors, which are understood as business obstacles, do not necessarily coincide with those that are associated with expectations of slower growth. However, performed research indicated that perception of corruption affects growth expectations most.

ISSN:
0966-8136; 1465-3427
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7122
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 12
Export: