Šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Assessment of the country’s competitiveness through the aspect of entrepreneurship
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2016.
Pages:
167 p
Notes:
Disertacija rengta 2010-2016 metais Kauno technologijos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2016. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Verslumas; Konkurencingumas; Šalies konkurencingumas verslumo aspektu; Entrepreneurship; Competitiveness; Country’s competitiveness through the aspect of entrepreneurship.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Konkurencija / Competition; Verslas / Business.
EN
Competitiveness; Entrepreneurship.
Summary / Abstract:

LTIšanalizuota ir įvertinta šalies konkurencingumo verslumo aspektu specifika ir jo kompleksinio vertinimo metodologiniai aspektai atspindi pasaulio mokslininkų, praktikų ir strategų domėjimąsi šia problematika. Parengtas šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimo koncepcinis modelis leidžia šalies ekonomikos konkurencingumo strategijas modeliuoti ne tik per techninius ir technologinius, ekonominius ir socialinius procesus, bet ir integruoti šalies pažangos ir sumanios ekonomikos įgyvendinimo tendencijų iššūkius. [Iš leidinio]

ENThe country’s competitiveness specifics analysed and assessed through the aspect of entrepreneurship in the dissertation, and methodological aspects of its complex assessment reflect a constantly increasing interest of world scientists, practitioners and strategists in the topic. Prepared conceptual model of assessment of country‘s competitiveness through the aspect of entrepreneurship allows modelling of country‘s economy competitiveness strategies through technical-technological, economic and social processes integrating of challenges of country‘s progress. [From the publication]

ISBN:
9786090212455
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71137
Updated:
2022-01-22 17:27:40
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: