Intermedialumo tipologija: literatūros ir muzikos aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intermedialumo tipologija: literatūros ir muzikos aspektas
Alternative Title:
Typology of intermediality: the aspect of literature and music
In the Journal:
Acta litteraria comparativa. 2006, Vol. 2, p. 130-136
Summary / Abstract:

LTLietuviškoje komparatyvistikoje dar pasitaiko įvairių mitų, neatitinkančių pasaulio moksle įsigalėjusių koncepcijų ir nuostatų. Tai susiję su kol kas pradiniu šio mokslo etapu Lietuvoje: trūksta ne tik mokslinių studijų, bet ir elementarių komparatyvistikos vadovėlių; be to, paprastai remiamasi prancūzų mokykla, „užmirštant“ fundamentalius vokiečių ar anglosaksų komparatyvistų darbus. Ypač daug mitų susiję su interdisciplinine ar, šiuolaikiškiau sakant, intermedialiąja komparatyvistika: kartais, pavyzdžiui, teigiama, kad ši sritis rimčiau analizuojama tik nuo XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio, kad literatūros ir muzikos tyrinėjimai esanti „vidinė komparatyvistika“, kad apskritai ji ne itin reikšminga ir t.t. Nors pasaulyje, ypač nuo XX amžiaus vidurio, intermedialiosios komparatyvistikos darbų pasipylė kaip iš gausybės rago, Lietuvoje jų kol kas tik vienetai (svarbesni būtų Jūratės Gustaitės, Gintarės Bernotienės, Rūtos Brūzginės darbai). Todėl dažnai kyla ne tik menų sąveikos bendrųjų reiškinių nesupratimo problemų, bet atsiranda ir labai daug painiavos specifinėje terminijoje, tuo labiau, kad ji dar nenusistovėjusi ir pasauliniame moksle. Šio straipsnio tikslas – pristatyti naujausią intermedialumo sampratą ir aptarti jos esmines sąvokas, svarbiausią dėmesį skiriant literatūros ir muzikos ryšiams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intermedialumas; Literatūros ir muzikos sąveika.

ENThe Lithuanian comparativistics is still rich with different myths not corresponding to the concepts and provisions established in the global science. This can be attributed to the initial condition of this science in Lithuania: it features not only the lack of scientific studies but also the lack of elementary textbooks of comparativistics[12]; in addition, usually it is based on the French school of “forgetting” the fundamental works of the German and Anglo-Saxon comparativists[12]. An especially high number of myths are related to interdisciplinary or, in modern terms, the intermedial comparativistics[12]: sometimes, for instance, they maintain that this field is more seriously analysed only since the beginning of the 1970s, that the research of literature and music is the “internal comparativistics”[12], and that in general it is not significant at all. Even though works in the field of intermedial comparativistics[12] became very abundant in the world, especially from the middle of the 20th century, there are only a few of them in Lithuania thus far (the more important of them are works by Jūratė Gustaitė, Gintarė Bernotienė and Rūta Brūzginė). Therefore, often there are problems of misunderstanding of the general features of interaction between art and music, and confusion with regard to specific definitions, especially taking into consideration that it is not yet established in global science. The purpose of this article is to present the latest concept of intermediality and discuss its key definitions by providing the greatest intention [13]for the interaction between literature and music.

ISSN:
1822-5608
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7113
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: