[Вялiкае княства Лiтоускае: Гiсторыя вывучэння у 1991–2003 гг. ] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
[Вялiкае княства Лiтоускае: Гiсторыя вывучэння у 1991–2003 гг. ]: recenzija
In the Journal:
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2007, 1 (2), p. 140-148. [Петербургские славянские и балканские исследования]
Recenzuojama knyga: Вялiкае княства Лiтоускае: Гiсторыя вывучэння у 1991–2003 гг. Матэрыялы мiжнароднга круглага стала (16–18 мая 2003 г., г. Гродна) = Grand Duchy of Lithuania. History of research. 1991–2003. 2006 544 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliografija; Gardinas; Istoriografija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslinė diskusija; Tyrimų istorija; Bibliography; Grodno; Historiography; Research history; Scientific discussion.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama knyga: Вялiкае княства Лiтоускае: Гiсторыя вывучэння у 1991–2003 гг. Матэрыялы мiжнароднага кругалага стала (16-18 мая 2003 г., г. Гродна) = Grand Duchy of Lithuania. History of Research, 1991–2003 / Рэдкал. С. Б. Каун . Мiнск: Медисонт, 2006. Kolektyvinė knyga, išleista Minske, atsirado istorikų iš 5 valstybių: Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos dėka. Didelę rinkinio dalį sudaro kiekvienoje minėtoje šalyje pasirodžiusių publikacijų bibliografija, o istorikai, užsiimantys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, pateikė dar ir mokslinės literatūros apžvalgas LDK istorijos problematika savo šalies istoriografijoje po 1991 m. Recenzijoje aptariami tiek istorikų (rinkinio autorių) apžvalginiai straipsniai, tiek pateikti bibliografiniai sąrašai. Lietuvoje ir Lenkijoje LDK istorija yra savarankiškas tyrimo objektas. Iškeliamas lietuvių istorikų indėlis rengiant savąją knygos dalį. Ypač didele publikacijų gausa pasižymi lenkų istoriografija, jai skirtas apžvalginis straipsnis, deja, kiek formalus, neretai bereikalingai kartojantis informaciją, kuri jau yra pateikta bibliografijos sąraše. Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje LDK istorija dažniausiai nagrinėjama platesniame kontekste jungiant su kitomis temomis. Ukrainiečių istorikai paprastai labiau domisi tik Ukrainos žemių, buvusių LDK sudėtyje, istorija. Panašiai yra ir Baltarusijoje, kur dėmesys fokusuojamas į baltarusiškų dabartinių teritorijų praeitį, neretai, beje, prasilenkiant su moksliniu objektyvumu. Nepaisant atskirų trūkumų knyga gavosi gana informatyvi.

ISSN:
1995-848X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71118
Updated:
2022-04-21 15:25:30
Metrics:
Views: 3
Export: