Comparison of two newspapers: Lithuanian and Australian - functional literacy and the application of information

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparison of two newspapers: Lithuanian and Australian - functional literacy and the application of information
Alternative Title:
Dviejų Lietuvos ir Australijos laikraščių palyginimas: funkcinis raštingumas ir informacinis taikymas
In the Journal:
Acta litteraria comparativa. 2006, Vol. 1, p. 218-232
Keywords:
LT
Funkcinis raštingumas; Informacinis supratimas; Taikymas; Visuminis integruotas švietimas; Daugiasluoksnis intelektas.
EN
Functional literacy; Comprehension; Application of information; Holistic education; Multiple intelligences.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos ir lyginamos dviejų tos pačios dienos (2005 m. balandžio 30 d.) savaitgalio laikraščių, Lietuvos Ryto ir Australijos Sydney Morning Herald, sekcijos. Pagrindinis straipsnio tikslas yra ištirti, kaip žmones taiko gautą informaciją. Autorėms rūpi disbalansas tarp įsimenamų žinių ir funkcinio raštingumo, t.y. aukšto gaunamų/įsimenamų žinių lygio ir žemo žinių taikymo lygio. „Funkcinis raštingumas“ suprantamas kaip skaitymo ur rašymo įgūdžiai, apimantys techninį bei kompiuterinį raštingumą ir tiesioginį žinių taikymą. Straipsnyje pateikiama apžvalga, ką galima daryti su žiniomis, bei dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų laikraščių skaitymo praktikos tyrimas, analizuojamas laikraščių sekcijų turinys, lyginama, kas yra pateikiama skaitymui XXI amžiaus žinių visuomenei Lietuvoje ir Australijoje. [Iš leidinio]

ENThe article examines and compares sections of the weekend editions (April 30, 2005) of two newspapers – Lietuvos Rytas and Australian Sydney Morning Herald. The main aim of the article is to research how people apply the information received. The authors are interested in the imbalance between the information absorbed and the functional literacy, i.e. the imbalance between the high level of received/absorbed information and the low level of its application. “Functional literacy” is understood as the skills of reading and writing, including technical and computer literacy, as well as the direct application of information. The article give an overview of what can be done with information, as well as a research of newspaper reading practices among the students of two universities of Lithuania. The article analyses the content of newspaper sections and compares what is offered for reading in the knowledge society of the 21st century in Lithuania and Australia.

ISSN:
1822-5608
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7104
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: