Valstybės tarnybos sistemos tobulinimo politika Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnybos sistemos tobulinimo politika Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
The Policy of improvement of the Lithuanian civil service system
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2015.
Pages:
261 p
Notes:
Disertacija rengta 2009-2015 m. Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mosklų ir diplomatijos fakultete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2015. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnybos sistema; Valstybės tarnautojas; Aukštesnioji valstybės tarnyba; Politiniai - administraciniai santykiai; Civil service system; Civil servant; Senior civil service; Political - administrative relationship.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama išanalizuoti Lietuvos valstybės tarnybos sistemos tobulinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, ištiriant, kokią įtaką aukštesniosios valstybės tarnybos vystymas turi politikų ir aukštesniųjų valstybės tarnautojų santykiams. Disertacijos apimtyje yra orientuojamasi į tris pagrindinius aspektus: pirma, valstybės tarnybos sistemos tobulinimo politikos procesą ir pokyčių iniciatyvas, didžiausią dėmesį skiriant XV Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos laikotarpiui (2008-2012 m.), antra, valstybės tarnautojų ir politikų santykius, kaip vieną iš vykdomos tobulinimo politikos pokyčių elementą, ir, trečia, į aukštesniąją valstybės tarnybą, kurios įteisinimas traktuojamas tiek kaip galimas valstybės tarnybos sistemos tobulinimo elementas, tiek kaip priemonė, siekiant spręsti santykių tarp valstybės tarnautojų ir politikų problemas. Disertacijoje tiriamas viešosios politikos atvejis, derinant politinę ir vadybinę prieigas. Sisteminė politinio proceso analizė ilgojo laikotarpio perspektyvoje leidžia įvertinti pasiekimus ir nesėkmes bei tai sąlygojusius veiksnius. Disertacijoje daromos išvados, kad XV Vyriausybės veiklos laikotarpiu buvo palankios sąlygos įgyvendinti sisteminę Lietuvos valstybės tarnybos pertvarką, tačiau sisteminiai pokyčiai nebuvo įgyvendinti, priimant tik atskirus politinius sprendimus dėl pavienių valstybės tarnybos sistemos elementų patobulinimo. Tokiu būdu Lietuvos valstybės tarnybos sistemos politikos procesas išlaikė inkrementinį pobūdį. Aukštesniosios valstybės tarnybos įteisinimas iš esmės yra palanki sąlyga ir toliau dominuoti „asmeninio lojalisto“ tipo sandėriams tarp politikų ir aukštesniųjų tarnautojų, nors palaipsnis atskirų tarnybos sąlygų aukštesniesiems vadovams nustatymas galėtų formuoti ir „vykdytojo“ tipo sandėrį [...].

ENThe aim of the dissertation is to analyse formation and implementation processes of the policy of improvement of the Lithuanian civil service by investigating the influence of senior civil service development on the relationship between politicians and senior civil servants. The dissertation is focused on the following three major aspects: first, the policy process of improvement of civil service system and change initiatives thereto with major focus on the period of activity of the 15th Government (2008-2012); second, the relationship between politicians and civil servants as one of the elements of improvement policy; third, the senior civil service which is understood both as potential civil service system improvement element and as a means to address the issues between civil servants and politicians. The dissertation provides a case analysis of public policy by combining political and managerial approaches. Systemic analysis of the political process in a long-term perspective allows to evaluate the achievements and failures as well as their underlying factors. The dissertation concludes that the term of the 15th Government was marked by favourable conditions for systemic civil service reform, yet systemic changes were not implemented and resulted only in individual political decisions on improving individual elements of the civil service system. Due to this, the policy process of the Lithuanian civil service system endured the incremental nature. The establishment of the senior civil is essentially favourable for further domination of “personal loyalist” type bargains between politicians and senior civil servants. However, gradual introduction of special conditions for senior civil servants could also form executive-type bargain, which is mainly based on the logic of managerial bargains. It could also contribute to the creation of a common culture among senior civil servants. [From the publication]

ISBN:
9786094671111
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70955
Updated:
2022-02-07 17:28:32
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: