Darnios plėtros sprendimų priėmimo modelis mažoms ir vidutinėms įmonėms : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnios plėtros sprendimų priėmimo modelis mažoms ir vidutinėms įmonėms: disertacija
Alternative Title:
Sustainable development decision-making model for small and medium enterprises
Publication Data:
Kaunas, 2015.
Pages:
1 pdf (157 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2005-2015 metais Kauno technologijos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2015. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: MVĮ darni plėtra; Integruotas darnumo vertinimas; Darnios vadybos kaštų vertinimas; Tvaraus valdymo sistemos; SME sustainable development; Integrated sustainability evaluation; Sustainability management accounting; Sustainability management systems.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Integruotas darnumo vertinimas; MVĮ darni plėtra; Tvaraus valdymo sistemos.
EN
Integrated sustainability evaluation; SME sustainable development; Sustainability management accounting; Sustainability management systems.
Summary / Abstract:

LTSiekiant MVĮ poveikio aplinkai mažinimo, išteklių naudojimo optimizavimo ir veiksmingumo didinimo, jų valdymo sistema turėtų būti paremta integruotu bei nuolatinį atnaujinimą užtikrinančiu inžinerinių sprendimų priėmimo modeliu. Disertacinio darbo tikslas – sukurti integruotą darnios plėtros sprendimų priėmimo modelį mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sukurtas modelis leidžia sistemiškai įvertinti pagrindines darnios plėtros problemas įmonėje ir nustatyti alternatyvius sprendimo būdus, atliekant originalų technologinį, poveikio aplinkai ir ekonominį vertinimą. Modelis integruoja DVKV su sudėtinio darnios plėtros indekso išvedimo instrumentu ir tokiu būdu leidžia eliminuoti subjektyvumą interpretuojant įmonės duomenis, užtikrina sisteminę technologinių ir valdymo sprendimų paiešką ir priėmimą. Tokie sprendimai yra nauji moksliniu ir praktiniu požiūriu ir leis MVĮ pagrįstai konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Darnios plėtros sprendimų priėmimo modelio veikimo efektyvumas išbandytas trijose Lietuvos apdirbamosios pramonės šakų mažose ir vidutinėse įmonėse – vienoje gėrimų gamybos ir dvejose medienos apdirbimo bei vienoje paslaugų įmonėje. Modelio lankstumo ir plataus pritaikomumo dėka jis gali būti vienodai sėkmingai taikomas įvairaus dydžio ir įvairių pramonės šakų MVĮ. [Iš leidinio]

ENIn order to reduce the environmental impact of SMEs, to increase resource optimization and improve their effectiveness, their management system should be based on an integrated and continuously-updating engineering decision-making model. The aim of the research – to create an integrated sustainable development decision-making model for small and medium-sized enterprises. The newly developed decision-making model helps to evaluate key issues of sustainable development in the company and by performing an original technological, environmental and economic assessment to identify alternative solutions. The developed model integrates SMA with the instrument of composite sustainable development index and thus allows to eliminate the subjectivity in the interpretation of company data, ensures a systematic processof technological and managerial decision and choice-making. Scientifically and practically, such solutions are new and will allow SMEs to reasonably compete in the global market. Sustainable development decision-making model’s efficiency was tested in Lithuanian SMEs from different industries and of different sizes – in three manufacturing industries’ small and medium-sized enterprises: one drink producing, two wood processing and one service offering company. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70923
Updated:
2022-01-14 11:51:09
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: