Specialistų požiūris į Lietuvos pučiamųjų orkestrų repertuarą ir veiklos sritis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Specialistų požiūris į Lietuvos pučiamųjų orkestrų repertuarą ir veiklos sritis
Alternative Title:
The Attitude of professionals towards repertoire and activity areas of Lithuanian wind-instrument orchestras
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2007, Nr. 7, p. 15-22
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos pučiamųjų orkestrų vadovų požiūris į dabartinę Lietuvos pučiamųjų orkestrų būklę ir jų raidos perspektyvas. 22 respondentam buvo užduoti klausimai apie orkestrų repertuaro bei jų veiklos sričių dabarties tendencijas ir ateities perspektyvas. Straipsnio autoriai atliko į klausimus atsakiusių specialistų nuomonių analizę bei pateikė išvadas. Lietuvos orkestrų vadovų nuomone, Lietuvos pučiamųjų orkestrų repertuare dominuojantys Vakarų autorių kūriniai ir ateityje turėtų jame užimti reikšmingą vietą. Kita vertus lietuvių kompozitoriai per mažai kuria pučiamųjų orkestrams, lietuviškas repertuaras itin negausus, be to, ne visi lietuvių kompozitorių kūriniai yra patrauklūs pučiamųjų orkestrams. Taigi geografinis ir nacionalinis repertuaro aspektai vertinamas pakankamai vieningai: siūloma efektyviai panaudoti turtingą Vakarų šalių repertuarą ir skatinti tautinio repertuaro kūrimą. Vertinant orkestrų veiklos sritis ir nuo jų priklausančią repertuaro stilistiką, dominuoja konservatyvus „visapusiško“ kolektyvo modelis, perdaug tikimasi iš pučiamųjų orkestrams tradiciškai priskiriamo universalumo, be to, dažnai sutapatina jį su lengvosios muzikos kolektyvais. o Vakarų šalims būdingos orkestrų diferencijavimo galimybės vertinamos nepakankamai. Respondentai mano, kad pučiamųjų orkestrų perspektyvos labai problemiškos – orkestrų ateitis pirmiausia priklausys nuo materialinių sąlygų, taip pat vadovų kvalifikacijos bei kolektyvų meninio lygio ir prestižo kėlimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pučiamųjų orkestras; Repertuaras; Muzikinė veikla; Wind band; Repertory; Fields of the musical activities.

ENThe article analyzes attitudes of Lithuanian wind-instrument orchestra leaders towards current state of Lithuanian wind-instrument orchestras and the outlook for their development. 22 respondents were asked about orchestra repertoire, trends in their current activity areas and the outlook for the future. The authors of the article carried out analysis of opinions provided by professionals, who replied to questions, and presented the findings. In the view of Lithuanian orchestra leaders, pieces by Western authors, predominant in repertoires of Lithuanian wind-instrument orchestras, shall continue play an important role in the future as well. On the other hand, Lithuanian composers produce too little pieces for wind-instrument orchestras, Lithuanian repertoire is especially scanty, besides, not all pieces by Lithuanian composers are attractive to wind-instrument orchestras. So, geographical and national dimensions of repertoire were evaluated similarly: it was suggested to employ effectively rich repertoire of the Western countries and to encourage production of national repertoire. In assessments of orchestra activity areas and repertoire style that depends on it, the conservative model of „all-encompassing“ band predominates; there are too many expectations of universality, traditionally attributed to wind-instrument orchestras, besides, such orchestras are often grouped with light music bands. The respondents think that the outlook for wind-instrument orchestras is very complicated: the future of orchestras shall primarily depend on material conditions, also on qualification of leaders, and artistic level of bands.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7089
Updated:
2018-12-17 11:57:27
Metrics:
Views: 16
Export: