Influence of video games on the acquisition of the English language

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of video games on the acquisition of the English language
Alternative Title:
Kompiuterinių žaidimų įtaka anglų kalbos įsisavinimui
In the Journal:
Verbum. 2017, t. 8, p. 112-128
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Antros kalbos įsisavinimas; English; Influence; Kompiuteriniai žaidimai; Second-language acquisition; Video games; Įtaka; Anglų kalba; Antros kalbos įsisavinimas; English; Influence; Kmpiuteriniai žaidimai; Second-language acquisition; Video games; Įtaka.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Antros kalbos įsisavinimas; English; Influence; Įtaka; Laisvalaikis / Leisure; Second-language acquisition; Video games.
EN
Anglų kalba; Kmpiuteriniai žaidimai.
Summary / Abstract:

LTŠiais laikais anglų kalba darosi vis svarbesnė visuose komunikacijos lygmenyse. Šalyse, kuriose anglų kalba nėra gimtoji, kaip Lietuvoje, efektyvus užsienio kalbos mokymas tapo prioritetu.Per pastaruosius dešimt metų pastebima, kad daugelis mokinių ne tik puikiai moka anglų kalbą, bet ir ja kalba beveik tobulu amerikietišku akcentu. Pastarieji šiame projekte dalyvavusių žmonių gebėjimai po išsamių mokslinių tyrimų buvo susieti su tuo, kad tiriamieji vaikystėje žaidė kompiuterinius žaidimus. Palaipsniui augantis skaičius žmonių, kurie pukiai kalba angliškai, sutapo su kompiuterinių žaidimų paplitimu. Šio straipsnio tikslas buvo išnagrinėti kompiuterinių žaidimų įtaką anglų kalbos įsisavinimui. Daugumoje mokslinių darbų, tiriančių santykį tarp kompiuterinių žaidimų žaidimo ir anglų kalbos išmokimo, aprašoma, kaip kompiuterinių žaidimų žaidimas gali lemti kalbų mokymąsi. Per pastaruosius dešimt metų lingvistai ir kognityviniai psichologai vis labiau domisi kompiuterinių žaidimų įtaka užsienio kalbų išmokimui, tačiau specialus, visapusis tyrimas dar nebuvo atliktas. Šis darbas atskleidžia užsienio kalbų mokymosi ir medijų įtakos vaikams ryšį. [Iš leidinio]

ENNowadays, the English language is becoming increasingly important on all levels of communication. In non-English speaking countries, like Lithuania, effective English language learning has become a priority. In the past ten years it has become evident that a lot of students not only speak perfect English, but they speak with a native or near-native American accent. After a comprehensive research, English language proficiency was linked to video-games playing. The aim of this work was to analyse the influence of video games on the acquisition of the English language. Many scholarly papers examining the connection between playing video games and English-language learning describe in which way video-game playing can influence language learning. In the past decade, linguists and cognitive psychologists are more and more interested in the influence of video games in the acquisitin of a foreign language, but a narrowly targeted, comprehensive research has not been conducted yet. This work reveals the influence of the media, especially video-game playing, on the foreign-language learning on the scale never found before. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2017.8.11354
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70887
Updated:
2021-04-07 13:02:19
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: