Lituanien núogas, vieux slave nagü

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Lituanien núogas, vieux slave nagü
Alternative Title:
Lithuanian núogas, old Slavonic nagü
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 13-20
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuviško žodžio „nuogas“ sąsajos su kitais indoeuropietiškais žodžiais, ypač su slaviškuoju „nagü“, remiamasi įvairių šalių autorių etimologijos tyrinėjimais. Tvirtinama, kad daugelyje indoeuropiečių kalbų, būdvardis, turintis reikšmę „nuogas“, yra kilęs iš tos pačios pirminės šaknies. Galimos skirtingos situacijos, rodančios, kaip šaknis keitėsi įvairiose dialektų grupėse: tai lėmė fonologinių procesų įvairovė. Nemažai dėmesio yra skiriama baltų ir slavų kalboms.Reikšminiai žodžiai: Diachroninė fonetika; Diachronic phonetics.

ENThe article deals with the analysis of the Lithuanian word nuogas and its links with other Indo-European words, especially the Slavonic nagü. Etymologic studies of various authors from different countries are referenced. It is claimed that an adverb meaning naked (Lith. nuogas) has originated from the same primary root in many Indo-European languages. Different situations showing how root was changing in various groups of dialects are possible: a variety of phonological processes have determined it. A lot of attention is given to the Baltic and Slavonic languages.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Observations sur la loi de Winter / Sylvain Patri. Historische Sprachforschung. 2005, Bd. 118, p. 269-293.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7088
Updated:
2018-12-20 23:07:06
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: