J. Bulhako fotografuoti Lietuvos gotikiniai sakraliniai pastatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Bulhako fotografuoti Lietuvos gotikiniai sakraliniai pastatai
Alternative Title:
Lihuanian Gothical sacral buildings photographed by J. Bulhak
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 26, p. 242-261. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė
Keywords:
LT
Trakai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fotografija / Photography; Gotika / Gothic.
Summary / Abstract:

LTJ. Bulhakas fotografuoti pradėjo trisdešimties metų, pirmosios nuotraukos spaudoje pasirodė 1908 m. Nuo 1919 iki 1939 m. jis dėstė Stepono Batoro universiteto Meno fakultete fotografijos meno ir technikos kursą, vadovavo katedrai ir daug fotografavo. Universiteto Meno istorijos katedra nuolat užsakydavo jam pagaminti diapozityvus. J. Bulhakas buvo tikras Vilniaus senosios architektūros metraštininkas, ypač jį traukė seniausių – gotikinių bažnyčių architektūra. Nuotraukose užfiksuoti Šv. Jono, Pranciškonų, Šv. Mikalojaus, Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčių architektūriniai elementai. Savo susižavėjimą gotikiniais pastatais fotografas fiksavo įvairindamas rakursus, nuotolį, apšvietimą, ištęsdamas detales, siekdamas vaizdo tapybiškumo. Svarbi J. Bulhako kūrybinio palikimo dalis, saugoma Vilniaus dailės akademijoje – stiklo diapozityvai, kuriuose užfiksuoti vertingi Vilnijos krašto paminklai. Meistras nufotografavo kone visas bažnyčias, nuo pačių seniausių – gotikinių, iki barokinių ir naujaisiais laikais statytų. Išradingai įamžinti Naugarduko pilies griuvėsiai, Baziljonų maldos namai, daug kartų fotografuoti Trakų pilies griuvėsiai, Myro pilis, Gardino senoji sinagoga, Nesvyžiaus rotušė, Radvilų pilis ir kt. Šiomis nuotraukomis ir dabar naudojasi architektūros tyrinėtojai ir dailėtyrininkai.Reikšminiai žodžiai: Fotografijos istorija; Gotika; Jan Bulhak; History of photography; Gothic.

ENJ. Bulhakas began photographing in his 30ies, the first photos appeared in the press in 1908. From 1919 to 1939, he taught at Stephen Bator university Art faculty art of and photographic technique; he was the head of the department and an active photographer. University art history department regularly commissioned him to produce slides. J. Bulhakas was a true chronicler of old Vilnius architecture; he was particularly attracted to the oldest type of architecture – gothic churches. Photographs recorded architectural elements of St. John, Franciscan, St. Nicholas, Bernadine and St. Anne churches. The photographer recorded his fascination with gothic buildings by selecting varied angles, distance, lightning, by stretching details, looking for visual identity. The important part of J. Bulhakas creative legacy, held in Vilnius Art Academy, is formed by glass slides with recorded images of valuable monuments of Vilnius region. The master has photographed almost all churches – starting with the oldest ones – gothic ensembles to baroque and contemporary ones. Artfully recorded ruins of Naugardukas castle, Baziljonai prayer house, the artist has photographed many times the ruins of Trakai castle, Myras’ castles, the old synagogue of Grodno, Nesvyžius town hall, Radvilai castle and other objects. These photographs until now are used by architecture and art researchers.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7086
Updated:
2018-12-20 22:55:09
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: