Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis
Alternative Title:
Borderland regional identity: the case of the Klaipėda region
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2017, Nr. 2 (41), p. 199-228
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Regioninis identitetas; Etninis identitetas; Paribys; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Regional identity; Ethnic identity; Borderland; Klaipėda region.
Keywords:
LT
Paribys; Regioninis identitetas; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Klaipėdos krašto vietinių gyventojų, save apibūdinančių kaip „klaipėdiškiai“ arba „šišioniškiai“, regioninio identiteto konstravimas. Remiantis šios gyventojų grupės šeimų istorijomis, nagrinėjama, kaip individualiose identifikacijose su regionu vietiniai gyventojai brėžia simbolines regiono ribas, kokius simbolinius išteklius pasitelkia ir kaip juos naudoja konkrečiuose kontekstuose ir sąveikose. Ieškant būdingų paribio regionams šio identiteto kūrimo bruožų, tiriamų Klaipėdos krašto autochtonų regioninio identiteto konstravimas aptariamas sugretinant tuos bruožus su vienos Pietryčių Lietuvos autochtonų etninės grupės – lenkų – regioninės tapatybės bruožais. Taip pat aptariama Klaipėdos krašto identiteto raiška ir kaita pokario visuomenės formavimosi kontekstuose. [Iš leidinio]

ENThis article examines the ways in which regional identity of the local residents of the Klaipėda region, who define themselves as Klaipėdiškiai (Memellanders), is constructed. The use of different symbolic resources in constructing symbolic boundaries of regional identity in different contexts and interactions are analyzed on the basis of the qualitative empirical research data – family histories collected in the Klaipėda region in 2016–2017. The transformations and the continuity of regional and ethnic identity of the locals in the contexts of suppression of their culture and identity during the Soviet regime are also discussed. The specific features of borderland identity, reconstructed in the case of the Klaipėda region’s population, are compared with the local Polish ethnic community living in another Lithuanian borderland territory – the Vilnius region. [From the publication]

DOI:
10.15388/SocMintVei.2017.2.11727
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70847
Updated:
2018-12-17 14:17:47
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: