Lietuvos periferijos gotikinių bažnyčių architektūros bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos periferijos gotikinių bažnyčių architektūros bruožai
Alternative Title:
Architectural features of Gothic churches in the outlying districts of Lithuania
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 26, p. 150-166. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė
Keywords:
LT
Trakai; Merkinė; Kėdainiai; Zapyškis; Sakralinė architektūra; Bažnyčios; Gotika.
EN
Church.
Summary / Abstract:

LTĮvedus katalikybę Lietuvoje, susikūrė plati parapijų sklaida ir imta sparčiai statyti bažnyčias. Dauguma jų buvo medinės, bet dalis – mūrinės. Pastarosios turtingų fundatorių steigtos Vilniuje, Kaune, periferijos miesteliuose ir dvaruose. Nėra tikslių duomenų, kiek XV-XVI a. pastatyta tokių bažnyčių – šias dienas pasiekė tik penkios. Šiame straipsnyje aprašomos keturios Lietuvos periferijos vietovėse esančios gotikinės bažnyčios: Trakų parapinė, Merkinės, Kėdainių Šv. Jurgio ir Zapyškio. Jos skirtingos architektūros, nevienodai gerai išlikusios ir ištyrinėtos. Straipsnyje apibūdinama minėtų bažnyčių pirmapradė kompozicija, ieškoma jų architektūros ištakų, atskleidžiami bendri ir saviti bruožai bei specifiniai periferijos gotikos ypatumai. Kadangi nėra atlikta išsamių natūros tyrimų, neišlikę autentiškos istorinės medžiagos, straipsnyje remiamasi vėlesniais, jau rekonstruotų pastatų aprašymais ir vizualiais stebėjimais. Todėl dalis straipsnio teiginių yra hipotetiški. Šių bažnyčių architektūros išraiška ir formos ryškiai atspindi Lietuvos gotikos raidos etapus. Visi šie pastatai nedideli, bebokščiai, su beveik kvadratine navų dalimi ir siauresne, trisiene apside užbaigta presbiterija. XV a. bažnyčios yra trinavės, XVI a. – vienanavė, jos netaisyklingo plano. Tokio tipo bažnyčios statytos ir kitų LDK bei Šiaurės Rytų ir Vidurio Europos regionų periferijos vietovėse, Lietuvos miestų pakraščiuose. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENWith the advent of Roman Catholicism, many Gothic churches were built in Lithuanian small towns. The aim of the article, dealing with four churches in the outlaying districts, is to define the former composition of those buildings, to reveal the general and unique architectural features and to identify the specific qualities of Gothic in the outlaying districts. The Parish Church of Trakai was built in 1409 on the initiative of Grand Duke Vytautas. The Gothic hall church was of an irregular rectangular layout, the width of the naves exceeding the length. The middle nave was prolonged by a long presbytery of three bays with a three-walled apse. The Church of Merkinė was built in 1454, King Jogaila being its founder. The layout of the Gothic church included a rectangular nave and an extremely broad presbytery with a three-walled apse. The nave is divided by two pairs of octagonal pillars. The third pair was on the junction of the naves and the presbytery. Every aisle was separated from the presbytery by an arch. St. George’s Church in Kėdainiai was first mentioned in historical documents in 1523, but it was built much earlier with the sponsorship of the nobles Radvilos. The layout of the church reminds of a square. The space is three-nave, with three bays. The broad nave is prolonged by a three-walled apse presbytery. The Church of Zapyškis was built in the first half of the 16th c. Its founder was Jonas Sapiega. The irregular layout of the church consists of an almost square-like nave and a narrow presbytery with a three-walled apse. The interior is very plain. The inner space is covered by a flat wooden beam ceiling.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7082
Updated:
2018-12-20 22:55:08
Metrics:
Views: 32    Downloads: 14
Export: