Kontrolės rizikos kaip audito rizikos elemento vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontrolės rizikos kaip audito rizikos elemento vertinimo modelis: disertacija
Alternative Title:
Control risk as audit risk element assessment model
Publication Data:
Vilnius, 2015.
Pages:
1 pdf (251 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2011-2015 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2015. Bibliografija.
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu kilę audituotų įmonių žlugimo skandalai parodė, kad audito kokybės klausimas yra aktualus ir turi būti toliau vystomas. Pagrindinis audito kokybę lemiantis veiksnys – tai audito rizika, kurią auditorius turi vertinti kiekvieno atliekamo audito metu. Siekiant įvertinti audito riziką įgimtos rizikos elemento reikia atsisakyti ir nevertinti, o neaptikimo rizikos mažinimas lemia auditoriaus darbo apimčių didinimą, kas lemia ilgesnį ar / ir brangesnį audito atlikimą, todėl kontrolės rizika yra vienintelė, kurios vertinimo modifikavimas padeda pasiekti kokybinio audito rizikos vertinimo pagerinimo ženkliai neįtakojant audito atlikimo sąnaudų. Disertacijos tikslas – ištirti kontrolės rizikos vertinimo metodų būklę ir egzistuojančios teorijos ir praktikos pagrindu sudaryti kontrolės rizikos vertinimo modelį. Sudarant kontrolės rizikos vertinimo modelį buvo atliktas tyrimas identifikuojantis pagrindinius kontrolės rizikos vertinimo sunkumus praktikoje, remiantis šio tyrimo rezultatais ir pasaulinėmis mokslinėmis praktikomis sudarytas kontrolės rizikos vertinimo modelis, kurio veikimas patikrintas auditų, atliktų audito įmonių, kuriose dirba vienas auditorius, pagrindu. Nustatyta, kad struktūrizuotas kontrolės rizikos vertinimas užtikrina patikimų audito rezultatų pateikimą ir įgalina nustatyti tolimesnių pagrindinių audito procedūrų apimtis ir kryptis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kontrolės rizika; Auditas; Vidaus kontrolė; Control risk; Audit; Internal control.

ENRecent collapses of audited companies have shown that audit quality issue is relevant and should be further developed. The main determinant of audit quality - this is audit risk which has to be assessed by auditor each time during audit. In order to assess the audit risk inherent risk element should be eliminated, and reduction of detection risk leads to increase of auditors work volume, which leads to a longer and / or more expensive audits, therefore control risk is the one which development significant qualitative improvement in the audit risk assessment without affecting audit costs. Purpose of the research – to investigate the state of control risk assessment methods and based on existing theory and practice develop a model for control risk assessment. While creating control risk assessment model a study identifying key difficulties for control risk assessment in practice was carried out. Based on the results of this study and the global scientific practices, a control risk assessment model was created. The model has been tested on the basis of audits conducted by audit firms, which employ one auditor. It was found that a structured assessment of control risk provides reliable audit reporting and enables further identification of the main audit procedures scope and direction. [From the publication]

Related Publications:
Veiklos audito galimybės padidinti veiklos skaidrumą savivaldybėje / Laima Liukinevičienė, Audra Jokubauskienė. Socialiniai tyrimai. 2021, t. 44, Nr. 1, p. 53-76.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70774
Updated:
2022-02-21 12:43:49
Metrics:
Views: 52    Downloads: 7
Export: