Lietuvių dailės reprezentacija JAV XX a. 6-9 dešimtmečiuose : organizacinis aspektas disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių dailės reprezentacija JAV XX a. 6-9 dešimtmečiuose: organizacinis aspektas: disertacija
Alternative Title:
Representation of Lithuanian art in the United States in the 6th-9th decades of the 20th century: organizational aspect
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.
Pages:
239 p
Notes:
eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka. ID: 11842277. Disertacija rengta 2008-2015 m. Vilniaus dailės akademijoje. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2015. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Lietuvių dailė JAV; Išeivijos dailė; Dailės reprezentacija; Dailės organizacijos; Dailės institucijos; Lithuanian art in the USA; Art in exile; Representation of art; Art organizations; Art institutions.
Keywords:
LT
Dailės institucijos; Dailės organizacijos; Dailės reprezentacija; Išeivijos dailė; Lietuvių dailė JAV; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
EN
Art institutions; Art organizations; Lithuanian art in the USA; Representation of art.
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta XX a. 6–9 dešimtmečių išeivijos dailės reprezentacijai – lietuvių dailės pristatymui Jungtinėse Amerikos Valstijose atskleisti. Tai pirmasis Lietuvos meno istorijoje kompleksinis išeivijos dailės gyvenimo tyrimas, aiškinantis emigracinės dailės organizavimo principus ir tendencijas, nušviečiantis svarbiausius išeivijos meninio gyvenimo – dailininkų organizacijų, dailės institucijų, parodinės veiklos, mecenatystės – veiksnius, dailės funkcionavimą bendruomenėje ir už jos ribų. Remiantis išeivijos požiūrio į lietuvių dailės reprezentaciją tyrimais, parodų organizavimo ir jų recepcijos analize, sisteminant gausią faktografinę medžiagą rekonstruojamas visuminis lietuvių dailės gyvenimo vaizdas, išryškinamos pagrindinės meno lauko dominantės ir jų tarpusavio konfliktai. Tyrimas atskleidė lietuvių dailės organizacijų ir institucijų reikšmę išeivijos dailės raidai, padėjo įžvelgti lietuvių dailės reprezentacijai būdingiausius aspektus, atrasta ir išaiškinta iki šiol menkai ištirtų organizacinio dailės gyvenimo faktų. [Iš leidinio]

ENThe dissertation reveals representation of Lithuanian exile art in 6th–9th decades of the 20th century and presents Lithuanian art in the United States. This is the first complex analysis of exile art life throughout Lithuanian art history which explains the principles and trends of exile art, reveals the most important factors of exile art life – art organisations, institutions, expositional activities, patronage, and also discusses art functioning in the community and outside it. According to the analysis of exile attitude towards Lithuanian art representation, arrangement of exhibitions and their interception, and with the help of systematising numerous relevant material, dissertation reconstructs the overall view of Lithuanian art life and highlights the main dominants and their correlation in the art field. Research reveals the significance of Lithuanian art organisations and institutions for the development of exile art, it also discerns the main typical aspects for representation of Lithuanian art, and finally, discovers such facts of organisational art life poorly analysed thus far. [From the publication]

ISBN:
9786094471834
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70761
Updated:
2022-02-21 12:44:12
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: