Онегинская строфа Юргиса Балтрушайтиса как феномен межкультурной коммуникации

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Онегинская строфа Юргиса Балтрушайтиса как феномен межкультурной коммуникации
Alternative Title:
Jurgis Baltrushaitis' Onegin-Strophe as a Phenomenon of Intercultural Communication
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 2, p. 45-50
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami „oneginiškos“ strofos skirtumau Jurgio Baltrušaičio rusiškoje ir lietuviškoje lyrikoje. Rusiškosios eilės pasižymi intelektinės refleksijos galia, bet jų racionalioji konstrukcija nustelbia kalbos intuityvumą. „Oneginiška“ strofa lietuvių kalba Baltrušaitis sukūrė pratarmę poemai Dulkės ir žvaigždės. Ši strofa – unikalus A. Puškino eliuoto romano Eugenijus Oneginas ir lietuvių poetinės tradicijos sintezės atvejis. Poemos lyrinis herojus įkūnija tautinės tapatybės ir tautinio mentaliteto ypatumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyrika; "Oneginiška"; Strofos.

ENThis article considers the differences of Onegin Strophe in Russian and Lithuanian lyrics of Jurgis Baltrušaitis. The verse in Russian impress by power of intellectual reflection, but their rational construction prevails over language intuition. The lyric subject in the Russian Onegin Strophe by Baltrušaitis is semiotic by its nature. Onegin Strophe in Lithuanian is used by Baltrušaitis for the introduction of his poem Dulkės ir žvaigždės. This strophe is a unique example of synthesizing the Russian novel in verse Eugene Onegin by A. Pushkin and the Lithuanian poetic tradition. The lyric subject embodies the peculiarities of national identity and mentality.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/707
Updated:
2020-07-30 12:23:08
Metrics:
Views: 18
Export: