Užimtumo terapijos atitikimas sergančiųjų depresija interesams

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užimtumo terapijos atitikimas sergančiųjų depresija interesams
Alternative Title:
Occupational therapy matching people with depression interests
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2017, t. 1, nr. 13, p. 51-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Depresija; Interesai; Užimtumo terapija; Depression; Interests; Occupational therapy.
Keywords:
LT
Interesai; Psichikos sveikata / Mental health; Užimtumas / Employment.
EN
Depression; Interests; Occupational therapy.
Summary / Abstract:

LTDepresija, tai ne blogos nuotaikos apibūdinimas, o liga. Liga, kasdien veikianti mintis ir žmogaus elgesį. Žmonės sergantys depresija netenka susidomėjimo tais dalykais, kurie anksčiau teikė malonumą. Kiekvienas ergoterapeutas pirmiausia turi išsiaiškinti paciento interesus, nes tik tai leis tinkamai parinkus užsiėmimą, siekti geriausių rezultatų. Kiekvieno paciento probleminė situacija, bei jo kasdienė veikla yra individuali, todėl interesų, pomėgių ir hobių išsiaiškinimas, leidžia tinkamai parinkti tinkamiausią terapiją, problemai išspręsti. Užimtumo terapijos metu, paciento atitikimas interesams suteikia jam daugiau pasitikėjimo savimi, leidžia jam labiau atsiskleisti ir pasiekti geresnių rezultatų. Atliktas tyrimas yra aktualus, nes pacientams turintiems psichikos sutrikimų yra ypač svarbu atrasti ir užsiimti veikla, kuri teikia malonumą, skatina tobulėti, išreikšti save, pakelti rankas ir veikti. Straipsnyje atskleidžiama, kokie dažniausi asmenų sergančių depresija pomėgiai. Nagrinėjama reabilitacijos centre vykdomų užsiėmimų atitikimas asmenų sergančių depresija interesams. Išsiaiškinama tolimesnės sergančiųjų perspektyvos panaudoti įgytas žinias ir noras dalyvauti socialiniame gyvenime. Atlikus tyrimą gauti rezultatai parodė, kad daugiausia pacientai domisi laisvalaikiu namuose, tai yra: knygų skaitymas, muzikos klausymas, kino peržiūros, tačiau nevengia ir socialinio gyvenimo, juos domina tokie laisvalaikio praleidimo būdai, kaip: teatras, kelionės. Tyrimas parodė, kad didžiajai daugumai tiriamųjų užsiėmimai atitiko poreikius, buvo jiems svarbūs, įdomūs ir naudingi. Likusieji teigė, kad ne visi užsiėmimai atitiko jų interesus ir lūkesčius, tokių kuriems nei vienas užsiėmimas netiko, nebuvo. Pusė tiriamųjų per reabilitaciją keitė užsiėmimus dėl įvairių priežasčių.Išsiaiškinta, kad po reabilitacijos daugiausiai norėtų tęsti kūrybinius užsiėmimus ir atkryčio prevencijos grupę. Visi tiriamieji po reabilitacijos planuoja visiškai ar iš dalies taikyti įgytas žinias. Atlikto tyrimo duomenys paskatins ergoterapeutus, dirbančius su asmenimis sergančiais depresija labiau įsigilinti į pacientų pomėgius, lūkesčius ir interesus bei organizuoti veiklas labiausiai atitinkančias poreikius. [Iš leidinio]

ENThis is a relevant topic for patients with mental disorders because it is very important to discover and engage activities that bring pleasure, promotes excel, helps to express yourself, raise your hands and start acting. This work will help to find out if patients pick the most needed activities that line their interests at the time, using the primary schedule, and how did their opinion change after visits. The goal of a preformed research is to reveal occupational therapy compliance for patients with depression interests, and how does it influences the involvement in selected activities. Aims to reach the goal: identify interests of people with depression; evaluate if occupational therapy had an influence on interests of people with depression; compare the changes of occupational therapy activities choice in the beginning and after some time. The object of research – the influence of people with depression interests on choosing occupational therapy activities. Applied methods to do the investigation: written survey and monitoring. 17 patients with depression participated in the research. The study found that patients are mainly interested in the free time home activities such as: reading books, listening to music, film review. The patients don’t avoid social life as well, they are also interested in such activities as theater, traveling. The research showed that the majority of activities were in line with patients’ needs. The rest of patients said that not all activities were in line with their interests. There were no patients, who said that none of the activities were in line with their interests. At the beginning of rehabilitation patients chose activities and after few visits they were changing them into other activities that were more in the line with their interests. Most of the patients want to continue creativity activities and relapse prevention activities. All the patients plan to use acquired knowledges. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70677
Updated:
2021-04-07 13:00:50
Metrics:
Views: 27    Downloads: 10
Export: