Dveji Vilniaus pranciškonų bažnyčios barokiniai vargonai: autentiškumo ir autorystės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dveji Vilniaus pranciškonų bažnyčios barokiniai vargonai: autentiškumo ir autorystės aspektai
Alternative Title:
Two pipe organs from Vilnius Franciscan church in the context of authenticity and authorship
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2017, 18, p. 135-146
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Barokiniai vargonai; Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla; Vilniaus pranciškonų bažnyčia; Daugai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); XVIII a. antros pusės vargonų eskizai; Baroque pipe organs; Vilnius Late Baroque Organ Building School; Vilnius Franciscans’ church; Daugai; Vilnius University Aula; Organ facade sketches of the 2nd half of the 18th c.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Daugai; Universitetai / Universities; Religinė muzika / Religious music; Vienuolijos / Monasteries; Vilniaus pranciškonų bažnyčia; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis archyviniais XVIII–XIX a. šaltiniais ir natūros tyrimais, aptariami Vilniaus pranciškonų bažnyčioje stovėję dveji barokiniai vargonai, kurie uždarius bažnyčią ir vienuolyną 1864 m. buvo iškeldinti ir šiuo metu stovi Vilniaus universiteto auloje bei Daugų bažnyčioje. Ilgainiui vargonuose sumontuoti nauji instrumentai, tačiau iki mūsų dienų jie išliko nepakitusiais, autentiškais barokiniais prospektais. Architektūrinė šių vargonų prospekto kompozicija yra gana unikali tarp Lietuvoje išlikusių barokinių vargonų. Šiuo metu Vilniaus universiteto auloje stovintys buvę pranciškonų bažnyčios mažieji vargonai atstovauja tribokštės kompozicijos tipui su puslankiu išriestais ir pusiau padalytais sudvejintais tarpiniais laukeliais, kuris buvo būdingas XVIII a. Vokietijos, Gdansko ir Karaliaučiaus meistrų darbų architektūriniams sprendimams. Buvę didieji šios bažnyčios vargonai, šiuo metu stovintys Daugų bažnyčioje, pasižymi unikalia forma, kuri įkūnija tribokštės ir dvibokštės kompozicijos samplaiką, o jos analogų neaptikta nei Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, nei aplinkinėse šalyse. Šių vargonų autorystė nėra nustatyta. Straipsnyje analizuojamas vargonų priskyrimo Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklai klausimas, pasitelkiant šios mokyklos meistrų darbų analogus bei Vilniaus dailės akademijos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomą XVIII a. antros pusės vargonų eskizą. [Iš leidinio]

ENThe article refers to the archival sources dating from the 18th–19th centuries and analyses the extant parts of two baroque organs built for Vilnius Franciscan Church. In 1864, after The January Uprising, both organs were removed. The grand organ was transferred to the church in Daugai small city; the small organ was settled in the Aula of Vilnius University. Over the time the new instruments were installed inside the organs and the most part of old pipes were taken out. However both organs survived in authentic baroque facades. The architectural composition of the facades occupies a unique position in the context of extant baroque organs in Lithuania. The small organ (in the Aula of Vilnius University) represent the three-tower structure with double, partly split and semi-circle squares between the towers. This type was characteristic for the organs built by some German, Königsberg and Gdańsk organ masters in the 18th century. The former grand organ at the Franciscan Church (now in Daugai small city) is distinguished by a unique shape of the facade. It represents the combination of two- and three-tower compositions; no architectural analogues were found in the territories of the Grand Duchy of Lithuania and the neighboring countries. The authorship of both organs is unknown. The article discusses the attribution of organs to the Vilnius Late Baroque Organ Building School. The analysis is based on the analogous contemporary organs built by the masters of the school and the design sketch of organ facade of the second half of the 18th century that is kept at the department of the Old and Rare Publications at the library of the Vilnius Art Academy. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70668
Updated:
2018-12-17 14:17:41
Metrics:
Views: 27    Downloads: 11
Export: