Rinkimų teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinkimų teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje: disertacija
Alternative Title:
Electoral law in the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and in the European Court of Human Rights
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014.
Pages:
223 p
Notes:
Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Konstitucinis Teismas; Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Rinkimų teisė; Rinkimai; Constitutional Court; European Court of Human Rights; Electoral law; Elections.
Keywords:
LT
Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje „Rinkimų teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo“ siekiama atskleisti, kokie rinkimų teisės standartai yra suformuluoti Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, aiškinant atitinkamai Konstituciją ir Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį, įvertinti Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijų suderinamumą skirtingais rinkimų teisės aspektais. Siekiant šio tikslo, darbe sistemiškai ir skirtingais aspektais išsamiai analizuojama Konstitucinio Teismo suformuota oficialioji konstitucinė rinkimų doktrina ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, suformuota rinkimų bylose, nagrinėtose pagal Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį. Įvertinta, kokiais rinkimų teisės aspektais šių teismų jurisprudencijos yra suderinamos, dėl kokių rinkimų teisės aspektų yra nesuderinamos, kokios priežastys tokį nesuderinamumą lėmė, dėl kokių rinkimų teisės aspektų galima jurisprudencijų sandūra, kokios priežastys tai lemtų. Įvertinta, ar Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų valstybių, Konvencijos dalyvių, Konstitucinių Teismų pozicijos rinkimų bylose visada sutampa. [Iš leidinio]

ENThe thesis “The Electoral Law in the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and in the European Court of Human Rights” aims at revealing what standards of the electoral law are formulated in the case-law of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights while interpreting the Constitution and Article 3 of the First Protocol to the Convention, respectively, to assess the compatibility of the jurisprudences of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights in different aspects of the electoral law. To this end, the official constitutional doctrine of election formulated by the Constitutional Court and the jurisprudence of the European Court of Human Rights formulated in the election cases examined in accordance with Article 3 of the First Protocol to the Convention are analysed systematically and comprehensively in this work. The thesis contains evaluation of aspects of the electoral law by which the jurisprudences of the these courts are compatible, the aspects of the electoral law by which the jurisprudences are incompatible, the reasons of such incompatibility, the aspects of the electoral law which can cause the confrontation between the jurisprudences, the reasons of such possible confrontation. It is also assessed whether the position of the European Court of Human Rights and Constitutional Courts of other states, Parties to the Convention, always coincide in the election cases. [From the publication]

ISBN:
9789955196303
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70525
Updated:
2022-02-07 17:20:45
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: