Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveika disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveika: disertacija
Alternative Title:
State compensation to victims of crimes of Nazi and Communist regimes: interface between international and domestic law
Publication Data:
Vilnius, 2014.
Pages:
1 pdf (425 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2009-2014 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Kompensacija; Auka; Nacių; Komunistinių; Tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveika; Compensation; Victim; Nazi; Communist; Interface between international and domestic law.
Keywords:
LT
Auka; Kompensacija; Komunistinių; Nacių; Tarptautinė teisė / International law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama tarptautinės ir valstybių nacionalinės teisės sąveika įtvirtinant ir įgyvendinant nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukų teisę į valstybės piniginę kompensaciją. Pirmoje disertacijos dalyje apibūdinami šių režimų nusikaltimai ir analizuojami teisei į kompensaciją svarbūs elementai, kompensacijos formos, tipai, kompensacijos mokėjimo būdai tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveikos kontekste. Antroje mokslinio darbo dalyje atskleidžiamas tarptautinės teisės (Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto (toliau – JT ŽTK) praktikos, neprivalomos teisės) ir valstybių nacionalinės teisės tarpusavio ryšys analizuojant pagrindines nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukų reikalavimų dėl kompensacijos priimtinumo tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose problemas. Trečioje disertacijos dalyje nustatomos pagrindinės valstybės prisiimtų įsipareigojimų mokėti kompensaciją nacių ir komunistinių režimų aukoms įgyvendinimo problemos ir tarptautinės teisės (EŽTT, JT ŽTK praktikos, neprivalomos teisės) vaidmuo jas sprendžiant. Taip pat remiantis EŽTT, Amerikos šalių žmogaus teisių teismo, JT ŽTK praktika, neprivaloma teise, gerąja valstybių praktika, teisės doktrina, siūlomos tarptautinės ir nacionalinės teisės priemonės, kurios užtikrintų veiksmingesnį nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukų teisės į valstybės kompensaciją įtvirtinimą ir įgyvendinimą. [Iš leidinio]

ENThe doctoral dissertation deals with the interface between international law and domestic law of States establishing and enforcing the right of the victims of the Nazi and Communist regimes to State financial compensation. In Part 1 of the dissertation, the crimes of the Nazi and Communist regimes are characterized and the elements essential to the right to compensation, the forms and types of compensation, the modes of paying compensation in the context of the interface between international and domestic law are analyzed. In Part 2, the interface between international law (the practice of the European Court of Human Rights (hereinafter – the ECtHR) and the United Nations Human Rights Committee (hereinafter – the HR Committee) as well as soft law) and domestic law is disclosed while analyzing the main problems related to the admissibility of the claims of the Nazi and Communist victims in both international and domestic institutions. Part 3 deals with identifying basic problems related to the enforcement of the obligations undertaken by States to pay compensation to the victims of the Nazi and Communist regimes while analyzing the role of international law (the practice of the ECtHR and the HR Committee as well as soft law) in solving these problems. Furthermore, some measures which ensure more effective establishment and enforcement of the Nazi and Communist victims’ right to State financial compensation are suggested by virtue of the case-law of the ECtHR, the Inter-American Court of Human Rights and the HR Committee as well as soft law, good practice of States, the legal doctrine. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Transitional justice cases against Lithuania at the European court of human rights / Vygantė Milašiūtė. Legal developments during 30 years of Lithuanian independence: overview of legal accomplishments and challenges in Lithuania / editors: Gintaras Švedas, Donatas Murauskas. Cham : Springer, 2021. P. 3-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70495
Updated:
2022-01-23 16:54:12
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: