Kokybės vadybos sistemų poveikis organizacijų gaunamai naudai ir kokybės kultūrai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybės vadybos sistemų poveikis organizacijų gaunamai naudai ir kokybės kultūrai: disertacija
Alternative Title:
Impact of quality management system on received benefits of organizations and quality culture
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014.
Pages:
246 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2014 m. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos institute. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Kokybės vadybos sitemos; ISO standartai; Quality; Quality management systems; ISO standarts.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Standartai.
EN
ISO standarts; Quality management systems; Quality.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – kokybės vadybos sistemų motyvų ir gaunamos naudos poveikis Lietuvos Respublikoje įregistruotų ir veikiančių organizacijų, įsidiegusių sertifikuotą ISO 9001 kokybės vadybos sistemą ir įtrauktų į Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos oficialius viešus sertifikuotų kokybės vadybos sistemų sąrašus, kokybės kultūrai. Disertacijoje ištirti ir išgryninti ISO 9000 standartų diegimo sąlygos ir motyvai, jų įtaka gaunamai naudai ir kokybės kultūros plėtrai organizacijoje bei parodytos jų sąsajos. Gautos statistiškai reikšmingos teigiamos vidinių motyvų ir vidinės bei išorinės naudos, taip pat išorinių motyvų ir vidinės bei išorinės naudos koreliacijos. Stipriau pasireiškus vidinei naudai, įdiegus kokybės vadybos sistemą organizacijoje, kokybės kultūros kūrimo procese didesnę svarbą įgauna kokybės vizija, valdymo praktika, bendravimas organizacijoje, kokybės kultūra ir elgesys. Parodyta, kad esant stipresnei ir vidinei, ir išorinei naudai, įdiegus kokybės vadybos sistemą organizacijoje, sustiprėja ir kokybės kultūros kūrimas organizacijoje. Remiantis atliktais tyrimais pateiktas keturių kvadrantų modelis. Darbo mokslinėmis įžvalgomis bei interpretacijomis, empirinio tyrimo rezultatais gali pasinaudoti organizacijos, kurios nori įsidiegti arba jau yra įsidiegusios KVS ir siekia stiprios kokybės kultūros organizacijoje. Darbe pateikta informacija sudaro sąlygas įsivertinti KVS diegimo motyvus, jų gaunamą naudą ir kokybės kultūros lygį bei numatyti tobulinimo sritis. [Iš leidinio]

ENDissertation object – the influence of the quality management systems and received benefits on organizations registered and operating in Lithuania, which implemented ISO 9001 quality management system and are incorporated into public lists of certified quality management systems, made by Standardisation Department at the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania. Examined and cleared conditions and motives of implementation of the ISO 9000 standards, its influence on received benefits and development of the quality culture in the organizations and their interfaces are shown in the dissertation. There are received statistically significant positive correlations of internal motives, internal and external benefits as well as external motives and internal and external benefits. When internal benefits are stronger, after implementing the quality management system in the organization, in the process of creating the quality culture more important is vision of quality, management practice, communication in the organization, quality culture and behaviour . It is shown that in the case of stronger internal and external benefits, after implementing quality management system in the organization creation of the quality culture in the organization also gets stronger. According to carried out research, four- quadrant model is given. Organizations that want to implement or has already implemented QMS and want to have strong quality culture in the organization can use the scientific insights and interpretations of the study and results of empirical research. The information given in the dissertation allows to evaluate motives of QMS implementation, received benefits and level of quality culture as well as predict improvement fields. [From the publication]

ISBN:
9789955196532
Related Publications:
Kokybės vadybos standartų taikymas Lietuvos įmonėse / Jurgita Ginavičienė, Danutė Puodžiukienė, Indrė Sprogytė. Studijos kintančioje verslo aplinkoje 2021, p. 170-175.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70492
Updated:
2022-01-23 16:00:24
Metrics:
Views: 18    Downloads: 10
Export: