Algirdo Juliaus Greimo bibografios kontūrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algirdo Juliaus Greimo bibografios kontūrai
In the Book:
Trys semiotikos / sudarė Kęstutis Nastopka. Vilnius: "Baltų lankų" leidyba, 2012. P. 9-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Algirdas Julius Greimas; Biografija; Istorinė atmintis; Prasmė; Rezistencija; Rezistencinė veikla; Semiotika; Algirdas Julius Greimas; Biography; Historical memory; Resistance; Resistance activity; Semiotics; Significance.
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Judėjimai / Movements; Prasmė; Semiotika / Semiotics; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai pristatoma Didžiosios JAV lietuvių kartos atstovo Algirdo Juliaus Greimo biografija. A. J. Greimas ir jo karta – pirmoji, o kartu ir paskutinė nepriklausomos tarpukario Lietuvos karta. Greimas tarptautiniu mastu žinomas kaip nusipelnęs mokslininkas, intelektualinio elito atstovas, aktyvus viešojo Lietuvos gyvenimo dalyvis. Jis užsiiminėjo prancūzų kalbotyra ir sukiojosi prestižiniuose Paryžiaus akademiniuose sluoksniuose. Tekste išsamiau pristatomas A. J. Greimo gyvenimas Lietuvoje iki pasitraukimo į vakarus bei mokslininko indėlį į frankofonijos pasaulį bei randamas ryšys tarp Greimą formavusių metų ir vėlesnio jo gyvenimo bei karjeros. Atliekant tyrimą sužinota, jog A. J. Greimas buvo auklėjamas pilietiškai sąmoningų tėvų, kurie įdiegė jam stiprų norą vartoti ir puoselėti gimtąją lietuvių kalbą bei išmokė vertinti šeimą ir ilgamečius draugus. Teigiama, jog Greimas buvo suaugęs su istorine devynioliktojo amžiaus perspektyva, kuri veikė jo akademinę mąstyseną, politinius įsitikinimus bei pasaulėžiūrą. Baigiant tyrimą, padaryta išvada, jog Greimo semantika ir semiotika atrodo neįprastos dėl to, kad į jų akiratį patenka skirtingos sritys: kalba, diskursas, visuomenė. Šis tarpdisciplininis matymas tęsia garbingą Duraffouro universalios filologijos tradiciją. Taip pat pastebėtos sąsajos tarp Greimo dalyvavimo rezistenciniame judėjime ir jo vėlyvųjų semiotinių darbų, o galiausiai įvertinta ir A. J. Greimo Paryžiuje sukurta akademinė aplinka.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70486
Updated:
2019-11-19 06:20:08
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: