Good self-rated health is related to psychosocial resources and a strong cortisol response to acute stress : The LiVicordia study of middle-aged men

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Good self-rated health is related to psychosocial resources and a strong cortisol response to acute stress: The LiVicordia study of middle-aged men
In the Journal:
International journal of behavioral medicine. 2005, Vol. 12, no. 3, p. 153-160
Keywords:
LT
Kortizolis; Psichologiniai; Psichologiniai resursai; Stresas; Sveikata. Ligos / Helth. Diseases.
EN
Cortisol; Presources; Self-related health; Stress.
Summary / Abstract:

LTSavo sveikatos vertinimas (SSV) yra reikšmingas ligos ir mirties prognostinis rodiklis. Savo sveikatos vertinimas, psichosocialiniai veiksniai ir kortizolio kitimų dinamika buvo tiriami naudojant 50 metų amžiaus vyrų iš Lietuvos (n = 94) ir Švedijos (n = 89), dalyvavusių LiVicordia tyrime, apjungtus duomenis, įvertinant jų gyvenamosios aplinkos poveikį. SSV buvo vertinamas pagal tiriamųjų atsakymus į klausimą „Kaip jūs vertinate savo sveikatą“. Atliekant standartizuotą streso mėginį buvo nustatoma kortizolio koncentracija kraujo serume ir seilėse. Geras savo sveikatos vertinimas buvo susijęs su dideliu apsisprendimo laisvės, socialinės paramos darbe, susitvarkymo stresinėse situacijose, savigarbos ir darnumo jausmo skalės balu, mažu įsipareigojimo (visų p < 0,01) ir mažu gyvybinių jėgų išsekimo skalės balu (r = - 0,4, p < 0,001), taip pat su maža kortizolio koncentracija seilėse ramybėje (r = - 0,2, p = 0,011) ir stipriu kortizolio atsaku į stresą (r = 0,23, p = 0,004). Šio tyrimo rezultatai rodo, kad geras savo sveikatos vertinimas yra susijęs su palankiais psichosocialiniais veiksniais ir dinaminiu kortizolio atsaku į stresą bei mažesne šių asmenų ligos ir mirties rizika. [Iš leidinio]

ENSelf-rated health (SRH) is a strong predictor for disease and death. The relations among SRH, psychosocial factors, and cortisol dynamics were tested using pooled data from the LiVicordia study of 50-year-old men in Lithuania (n = 94) and Sweden (n = 89), controlling for effect of residence. SRH was assessed by "How would you assess your own health?" A standardized laboratory stress test included measures of cortisol in serum and saliva. Good SRH related to high scale scores of decision latitude, social support at work, coping, self-esteem, and sense of coherence; to low scores of overcommitment (all p < .01) and vital exhaustion (r = -0.40, p < 0.001); to low concentrations of saliva baseline cortisol (r = -.26, p = .001); and to a strong cortisol response to stress (r = .27, p = .001). Findings that good SRH related to favorable psychosocial characteristics and to a dynamic cortisol stress response indicate a possible explanation for observed lower risk for disease and death in this state. [From the publication]

ISSN:
1070-5503
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7038
Updated:
2013-04-28 16:32:18
Metrics:
Views: 3
Export: