Sexy Tieffußpantoletten und seksualus alus - zur Frage der Bedeutungserweiterung von Internationalismen im Deutschen und im Litauischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Sexy Tieffußpantoletten und seksualus alus - zur Frage der Bedeutungserweiterung von Internationalismen im Deutschen und im Litauischen
Alternative Title:
Sexy Tieffusspantoletten ir seksualus alus - tarptautinių žodžių reikšmės plėtimas vokiečių ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2006, t. 1, p. 59-70
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tarpkultūriniam vokiečių ir lietuvių kalbų gretinimui. Jame nagrinėjamas tarptautinių žodžių reikšmės plėtimo klausimas. Tiek vokiečių, tiek lietuvių kalbose suaktyvėjus tarptautinių žodžių vartosenai ryški ir kita tendencija – plėsti šių žodžių reikšmes, suteikiant jiems perkeltinių reikšmių, metaforizuojant. Naujų reikšmių atsiradimui abiejose kalbose dažnai turi įtakos anglų kalba, kurios reikšmė ir vaidmuo vykstant kalbinės globalizacijos procesams ypač ryški. Straipsnyje remiantis gausia empirine medžiaga gretinamos tarptautinių žodžių išplėstos reikšmės, jų vartosena, nustatomi gretinamų kalbų panašumai ir skirtumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vokiečių kalba; Gretinimas.

ENThis article compares the phenomenon of semantic field expansion of international loanwords in German and Lithuanian. There is a clear tendency in both German and Lithuanian that once international loanwords are borrowed and widely used, their semantic field expands, giving them additional figurative or metaphorical meanings. The force influencing the loanwords to acquire new meanings in German and Lithuanian is often the English language, which plays a clear and powerful role in linguistic globalisation processes. The article draws on abundant empirical evidence to compare the use of international loanwords with their expanded semantic fields in German and Lithuanian, and the experience in both languages is compared to note its similarities and differences.

ISSN:
1822-5357
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7036
Updated:
2018-12-17 11:49:43
Metrics:
Views: 33
Export: