Account books of grand duke Alexander of Lithuania as a source on the history of the monetary system at the turn of the 15th-16th centuries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Account books of grand duke Alexander of Lithuania as a source on the history of the monetary system at the turn of the 15th-16th centuries
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aleksandras; Grašis; Istorijos šaltinis; Kapa; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetarinė sistema, Aleksandro Jogailaičio laikų monetos; Piniginė sistema; Rublis; Sąskaitų knygos; Viduriniai amžiai; Account books; Coins oj Alexander Jagiellon; Grand duke Alexander; Groat; Historical Source; Middle Ages; Monetary system; Monetary system of the Grand Duchy of Lithuania; Rouble; Sexagena (kapa).
Keywords:
LT
Grašis; Kapa; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Numizmatika / Numismatics; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Rublis.
EN
Account books; Grand duke Alexander; Groat; Historical Source; Middle Ages; Monetary system of the Grand Duchy of Lithuania; Monetary system; Rouble; Sexagena (kapa).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama XV–XVI a. sandūros Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) piniginė sistema, remiantis Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygomis. Apžvelgiami sąskaitų knygose užfiksuoti pinigų nominalai. Aptariamojo laikotarpio LDK cirkuliavo gerokai įvairesni pinigai, nei yra minima čia analizuojamose sąskaitų knygose. Jose yra minimi šie piniginiai vienetai: obolas, pensas, pusgrašis, Prahos grašis, florinas, kapa grašių, rublis, markė, skotai, korabelnykai (šaltinyje minima tik vieną kartą). Pateikiama informacija kiek kartų kiekvienas piniginis vienetas yra minimas sąskaitų knygose, koks paminėjimo kontekstas bei atliekama lyginamoji minimų nominalų vertės analizė bei svarstomi skirtingi pinigų skaičiavimo sistemų principai. Aleksandro Jogailaičio laikais atlikta pinigų reforma, naujos pinigų kalyklos atidarymas, turėjo įtakos rastis įvairesniems pinigų nominalams ir jų skaičiavimo sistemoms, tačiau sąskaitų knygose iš esmės naudojama skaičiavimo sistema, remiantis Prahos grašiu. Šaltinis suteikia naujų žinių apie pinigų apyvartą LDK XV–XVI a. sandūroje. Tačiau tyrimas neduoda vienareikšmių atsakymų į kai kuriuos klausimus apie monetas, jų nominalią vertę ir pinigų skaičiavimą. Tai tolesnių tyrimų objektas.

ISBN:
9789985988978
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70281
Updated:
2022-01-24 06:45:03
Metrics:
Views: 3
Export: