Penkių asmenybės dimensijų testo „CHP – BIG5“ kūrimas ir validizavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Penkių asmenybės dimensijų testo „CHP – BIG5“ kūrimas ir validizavimas
In the Journal:
Taikomoji psichologija. 2016, nr. 1, p. 22-45
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos penkių asmenybės dimensijų testo „CHP – BIG5“ bei jo A ir B versijų, sukurtų pagal P.T. Costa ir R.R. McCrae (1995) „Penkių faktorių“ teorinį modelį, validizavimo eiga ir psichometrinės charakteristikos. Straipsnyje pristatomas trečias testų kūrimo etapas, kurio metu ekspertų sukurtos teiginių skalės buvo tikrintos tiriant 929 asmenų, kurių amžius yra 25-74 metai (vid. 36,34; stand. nuokr. 8,693), atsakymus. Jų atsakymų faktorinė analizė išskyrė ekstraversijos, neurotizmo, sąmoningumo, atvirumo patyrimui, sutariamumo ir „socialinio pageidaujamumo“ faktorius, o tai pilnai atitiko teorinį testo modelį. Abiejų versijų konstrukcinis validumas yra patvirtintas faktorinės analizės metodu gautais rezultatais. Testų patikimumas nustatytas tiriant kiekvieną testo skalę atskirai pagal Cronbach alpha kriterijų, kuris pasirodė pakankamas A ir B testo versijose visoms skalėms. Darbo rezultatas – sukurtas trumpas ir validus testas įvertinantis asmenybės bruožus 5 dimensijose, sukurtos testo A ir B versijos. „CHP – BIG5“ testą sudaro 46 teiginiai. Tyrimo rezultatai suteikia galimybę „CHP – BIG5“ testus naudoti moksliniuose ir apžvalginiuose tyrimuose, ypač tose situacijose, kai trumpas įvertinimo laikas yra didelis privalumas. [Iš leidinio]

ENThe article presents the development process of the original test based on Big 5 personality dimensions model (Costa, McCrae, 1995). The sample size of this research was 929 participants from 25 to 74 years (M=36,34; SD=8,693). The results obtained were used to determine construct validity and reliability of the test and it’s A and B versions. The factor analysis revealed 6 factors that correspond to theoretical model 5 personality dimensions: extraversion, neuroticism, conscientiousness, and openness to experience, agreeableness, and the additional "lie" scale. The results of factor analysis and Cronbach Alpha analysis confirm the construct validity and reliability of the test A and B versions. As a result of the study the short personality test and it's versions A and B based on Big 5 theory were created. Norms and psychometric qualities are presented in the paper. The new personality test "CHP – BIG5" with it's versions A and B is proved to be a reliable and valid research or screening instrument when a short testing time is highly desirable. [From the publication]

ISSN:
2029-1477
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70238
Updated:
2022-01-02 10:31:11
Metrics:
Views: 26
Export: