Tauta be valstybės. Valstybės kelias

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tauta be valstybės. Valstybės kelias
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2012.
Pages:
357 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Valdžia ir visuomenė — Napoleonas Lietuvoje — Alma Mater Vilnensis — 1830-1831 m. sukilimas — Tarp dviejų sukilimų — 1863-1864 m. sukilimas — Tapatybės paieškos — Atgimstanti tauta — XX amžiaus pradžia — 1905 m. Didysis Vilniaus Seimas — Didysis karas ir Lietuva — Oberostas — Rytų frontas. Lietuva — 1917 m. lietuvių konferencija Vilniuje — Paryžiaus taikos konferencijos koridoriuose — 1918 m. vasario 16 d. — Realizuota teisė. Pirmieji žingsniai — Pirmoji Respublika — Nepriklausomybės kaina — Steigiamasis seimas. 1920-1922 metai — Užsienio politika — Tarp Vilniaus ir Klaipėdos — Vartai į Vakarus — Mažoji Lietuva — Didžioji Mažoji Lietuva — 1923 m. Klaipėdos sukilimas — 1923 m. gyventojų surašymas — Anglo įspūdžiai iš Kauno — Sostinė ir provincija.
Keywords:
LT
20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTKnyga parašyta remiantis 2008-2010 metais kurto istorinių dokumentinių filmų ciklo „Valstybės kelias“ surinkta medžiaga. Knygoje aptariama, nagrinėjama Lietuvos istorija nuo Abiejų Tautų Respublikos (toliau - ATR) žlugimo 1795 metais iki Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metų vasario 16-ąją. Kuriant dokumentinių filmų ciklą buvo surinkta daugybė informacijos: paimti žymiausių šalies istorikų interviu, analizuoti rašytinių amžininkų liudijimai, monografijos, istorikų nagrinėjama tema parašyti tekstai, spaudos ištraukos ir kita informacija, kuri nepateko į filmų ciklą „Valstybės kelias“, arba buvo panaudota tik iš dalies. Todėl buvo priimtas sprendimas surinktą, papildytą ir patikslintą informaciją sudėti į vieną knygą. Knygoje Tauta be valstybės. Valstybės kelias chronologiškai aptariami kertiniai istorinės Lietuvos įvykiai, lietuvių tautos raida nuo tada, kai jau galime kalbėti apie tautą iki tada, kai tauta sukūrė valstybę, kuri įsitvirtina tarptautinėje arenoje. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Valstybingumas; Tauta; Abiejų Tautų Respublikos padalijimas; Okupacijos; Tautinis lietuvių Atgimimas; Lietuviškoji tapatybė; Valstybės institucijos; Vilniaus kraštas; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Statship; Nation; Polish–Lithuanian Commonwealth partitions; Occupations; National Lithuanian revival; Lithuanian identity; State institutions; Vilnius district; Klaipeda district.

ISBN:
9785415022878
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70210
Updated:
2020-04-15 11:02:37
Metrics:
Views: 38
Export: