Making the case: acquisition of Lithuanian genitive

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Making the case: acquisition of Lithuanian genitive
Alternative Title:
Kilmininko linksnis ir mokymosi ypatumai
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2006, t. 1, p. 48-58
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Žodžio kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTPer pastarąjį dešimtmetį daug dėmesio buvo skirta gramatinių kategorijų mokymosi klausimams. Tyrimai parodė, kad gramatinė forma, reikalinga gramatinės kategorijos turiniui reikši, mažamečių vaikų kalboje ne visada ra vartojama. Šio tyrimo tikslas ir yra nustatyti, kaip lietuviai vaikai vartoja vieną iš gramatinių kategorijų – kilmininko linksnį. Medžiaga šiam tyrimui buvo surinkta per keturis mėnesius. Kai pirmą kartą vaiko kalba buvo įrašoma, vaikui buvo dveji metai ir septyni mėnesiai., o paskutinio įrašo metu – dveji metai ir dešimt mėnesių. Šiam tyrimui iš viso surinkta ir išanalizuota devyniolikos valandų medžiaga. Tyrimo rezultatai rodo, kad priklausomybės kilmininkas, neiginio kilmininkas ir kiekybės kilmininkas šio amžiaus vaiko kalboje yra reiškiami vardininku, galininku arba kilmininku, o dalies kilmininkas visada reiškiamas kilmininku. Remiantis tyrimo duomenimis, galima teigti, kad vaikai gerai suvokia vardininko ir galininko linksnių reikšmes, o kilmininko vartosena jiems dar kelia nemažai sunkumų. Tyrimu nustatyta, jog dalies kilmininkas vaikų yra suvokiamas kaip atskiras linksnis ir todėl vartojamas taisyklingai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Linksnis; Gramatinės kategorijos; Kalbų mokymasis; First language acquisition; Functional categories; Case.

ENOver the past decade a lot of attention has been paid to the issues involved in children’s learning of grammatical categories. Research has shown that some of the grammatical forms needed to express certain grammatical functions are not always used by the youngest children in their speech. The object of this study was to determine how Lithuanian children use the grammatical category call genitive (possessive) case. The material used in the study tracked a certain child’s language from age 2 years 7 months to age 2 years 10 months. More than 19 hours of speech was taped and analysed. The results of the study show that: a child of this age may use the nominative or accusative inflection as well as the genitive to express possession, negation or quantity; whereas the partitive genitive function is always correctly expressed by use of the genitive inflection. On the basis of the study data it can be stated that children understand well the meaning/function of the nominative or accusative inflections, while using the genitive is still more than a little problematic for them. The study established that the partitive genitive is conceived by children to be a separate inflection and therefore it is used correctly.

ISSN:
1822-5357
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7015
Updated:
2018-12-17 11:49:42
Metrics:
Views: 18
Export: